Green deal charter

Aquafin heeft in juni het “Green deal charter” ondertekend. Hiermee engageren we ons om een aantal circulaire aankoopprojecten te realiseren.

Een duwtje in de rug voor moeder natuur

Green deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu en zet Vlaamse organisaties en overheden aan om met hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost te geven. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal opnieuw gebruikt, in tegenstelling tot een lineaire economie waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Circulair aankopen kan bijvoorbeeld door te kiezen voor herbruikbare materialen of voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen, door middelen en producten te delen met andere organisaties door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf (denk bijvoorbeeld aan auto-delen).

Aquafin zal nu twee dossiers selecteren die zich lenen om circulair aan te kopen en daarmee concreet aan de slag gaan.

Label Green deal