Hoe verlopen de rioleringswerken?

Van afbraak tot opbouw

  1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
  2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
  3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
  4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt daar de wegenis hersteld. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.

Voorbereidingen die jij kan nemen

Een goede voorbereiding kan ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken. Zo is het in het kader van mogelijke afkoppelingen op jouw perceel belangrijk om de zone waarin gegraven moet worden, alvast vrij te maken. Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? Meld het dan aan de werftoezichter of aan de aannemer, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Einde van de werken

Als de meeste werken op privaat en openbaar domein klaar zijn, bevraagt Aquafin de omwonenden naar hun tevredenheid over het verloop van de werken. Het kan zijn dat sommige percelen nog niet volledig afgewerkt zijn op het moment van deze bevraging.

Heb je het regenwater afgekoppeld van de riolering? Dan zal je private stelsel gekeurd worden om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies. Dit is natuurlijk het moment waarop de resultaten van de werken het meest zichtbaar worden. Niet alleen met een nieuw wegdek, maar vooral met proper water in een beek of rivier in je buurt.

Altijd op de hoogte

Aquafin houdt je op verschillende manieren op de hoogte:

Bij de start van een nieuwe projectfase stuurt Aquafin infobrieven;
De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren;
Je kan de werftoezichter op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt; 
De website voorziet steeds de meest recente informatie over de werken. 
Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.