Impact op mens en milieu

Voor de opstart van Aquafin, werd amper 28% van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Twintig jaar later is die hoeveelheid meer dan verdubbeld tot 80%. Daarmee nadert het gewest het zuiveringsniveau van de buurlanden.

Vooruitgang voor duurzaamheid

Onze buurlanden begonnen in 1991 aan de uitvoering van de richtlijn Stedelijk Afvalwater met een veel hogere zuiveringsgraad dan Vlaanderen: 94% in Nederland, 69% in Frankrijk, 83% in Engeland en 86% in Duitsland. Vandaag ligt de zuiveringsgraad er 5% tot 14% hoger, terwijl Vlaanderen in die periode een vooruitgang maakte van 52%. In absolute cijfers werden er in de buurlanden natuurlijk méér inwoners aangesloten de voorbije twintig jaar, maar toch mogen we trots zijn op de bereikte resultaten.

De vooruitgang die geboekt werd is vooral opmerkelijk omdat het in Vlaanderen complexer is om de nodige zuiveringsinfrastructuur uit te bouwen dan in de buurlanden. Dat komt door onze grote hoeveelheid lintbebouwing. Duitsland en Nederland bijvoorbeeld, hebben zeer geconcentreerde woonkernen, waardoor het mogelijk is om honderdduizenden inwoners op één zuiveringsstation aan te sluiten met slechts enkele leidingen. In Vlaanderen zijn er om datzelfde aantal inwoners aan te sluiten, veel meer collectoren en meer kleine stations nodig. Procestechnologisch zijn die kleine installaties ook nog eens complexer.

Op gebied van de kwaliteit van het gezuiverde huishoudelijke afvalwater, is Vlaanderen al een koploper in Europa. Onze zuiveringsinstallaties zitten bij de top voor de verwijdering van de aangevoerde vuilvracht. Engeland en Wales bijvoorbeeld, kunnen wel een zuiveringsgraad van 97% voorleggen, maar slechts de helft (47%) van de zuiveringsstations verwijdert de nutriënten stikstof en fosfor. Een aantal jaren geleden gebeurde dat in Frankrijk ook slechts op 42% van de stations. [bron: Eurostat]. In Vlaanderen daarentegen worden nutriënten verwijderd uit 98 % van het rioolwater dat op de zuiveringsinfrastructuur aangesloten is.