Innovatie voor een leefomgeving in harmonie met water

Zullen we in de toekomst onze huizen verwarmen met warmte uit rioolwater? Of wat te denken van bioplastic dat gemaakt is met de restanten van toiletpapier? Aquafin heeft een ruime kennis van rioolstelsels en waterzuivering, maar kijkt ook  met een frisse blik naar bredere maatschappelijke uitdagingen.  

Aquafin als kenniscentrum

Na 25 jaar versnelde uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen, hebben we een schat aan kennis in huis. Technologie, projectmanagement en capaciteitsopbouw, maar ook prefinanciering van grote projecten of inrichting van de publieke ruimte

Meewerken aan fundamenteel onderzoek

Onderzoekspartner voor de academische wereld

In fundamenteel onderzoek, meestal op Europees niveau, vult Aquafin vaak de rol van eindgebruiker in. Wat ons zo interessant maakt voor zulke projecten is onze schaalgrootte. We staan in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater voor heel Vlaanderen, terwijl dat beleid in veel andere landen en ook in Wallonië, meer versnipperd is. De infrastructuur die Aquafin in Vlaanderen beheert is dan ook veel representatiever in het kader van upscaling van bijvoorbeeld nieuwe technologie. Wij hebben overigens continu een aantal pilootopstellingen verspreid over onze installaties. Hiermee kunnen we volop nieuwe technieken uittesten in reële omstandigheden om ze klaar te maken voor latere opschaling. En dat is een grote meerwaarde.

Lopende Europese onderzoeksprojecten

Een schakel in een circulaire toekomst

Is huishoudelijk afvalwater afval? Vergeet dat maar! Het zit boordevol thermische en chemische energie. Behalve warmte die kan worden gebruikt in warmtenetten, bevat afvalwater grondstoffen zoals fosfor, cellulose en vetzuren. Recuperatie van al die bruikbare stoffen op grote schaal is nog niet voor morgen, maar dat de zuivering van afvalwater steeds meer evolueert naar een recyclageproces, staat vast.

Ruimte maken voor regenwater

De klimaatverandering treft niet alleen het Zuiden, maar ook Vlaanderen. Met zowel wateroverlast als periodes van extreme droogte als gevolg. Regen voer je daarom best niet af via de riolering. Zowel onze natuurlijke omgeving als bewoners van overstromingsgevoelige wijken varen daar wel bij. Met onze terreinkennis, ervaring met projectmanagement en een flinke dosis creativiteit, integreren wij hemelwater duurzaam en inspirerend in het openbaar domein. Voor gemeenten maken we praktisch uitvoerbare hemelwaterplannen op.

Meer over hemelwaterplannen

Door de ontwikkeling van kennis die nodig is voor innovatieve oplossingen voor de ganse afvalwaterketen, wil Aquafin de huidige en toekomstige uitdagingen in de afvalwatersector aanpakken.

Marjoleine Weemaes, hoofd Onderzoek

Project in de kijker: Impakt!

De grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep vormen een grote uitdaging op gebied van waterkwaliteit. Voornamelijk de transport- en zuiveringssystemen voor afvalwater hebben een negatieve impact op de aquatische biodiversiteit.

Ontdek wat voor impact Aquafin heeft gemaakt op IMPAKT!

Onze expertisedomeinen

Urban Smart Farmers

Samenwerken? Graag!

Wil je samen met ons een idee verder vorm geven? Wij kijken uit naar samenwerkingen die bijdragen aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.  Of je nu onderzoeker of student bent of een start-up uit de grond stampt.  

Neem contact op met ons.

Publicaties en papers

Op zoek naar studiemateriaal voor een thesis of studiemateriaal om jouw vakkennis verder uit te breiden? Dan helpt Aquafin je graag verder.

stapel documentatie van Aquafin
staal effluent