Missie, visie en waarden van Aquafin

Meewerken aan propere waterlopen en water in harmonie brengen met de omgeving: dat geeft onze 1200 medewerkers veel voldoening. Met z'n allen staan we achter de missie, visie en waarden van ons bedrijf.

technieker bij Aquafin

Missie

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.

Dat is onze missie, dat is wat we doen en waar we fier op zijn!

Met de kwaliteit die we realiseren, horen we bij de koplopers van Europa. Onze opdracht waarmaken op een duurzame manier betekent technologie, infrastructuur, overheid, technische partners, mensen en natuur op elkaar afstemmen met respect voor ieders eigenheid: een hele uitdaging, die individuele verantwoordelijkheid en een echte teamgeest vraagt.

Aquafin zoekt daarom regelmatig ondernemende, klantgerichte collega's die willen meewerken aan onze missie in een open, eerlijke cultuur. 

 

Ook een buitengewone job?

bekijk onze vacatures

Visie

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water.

Dat is onze visie, onze ambitie, al meer dan 30 jaar lang. Bij de opstart van Aquafin, in 1990, werd slechts 30% van het afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. De rest stroomde ongezuiverd de natuur in. Vandaag wordt ruim 85% van het afvalwater gezuiverd. Een hele vooruitgang dus, en dat zien we ook aan de natuur die heropleeft in de Vlaamse waterlopen. Maar we zijn er nog lang niet. Om de Europese doelstellingen te halen, moeten we samen met onze partners en de Vlaamse steden en gemeenten blijvend inspanningen leveren.

kinderen aan het water
enthousiaste collega's bij Aquafin

Waarden

Deskundig

Onze klanten kunnen op ons rekenen voor kwaliteitsvolle, gepaste oplossingen. We gaan met hen in overleg en bieden voorstellen die minstens beantwoorden aan hun verwachtingen. Klanten zien ons als dé expert in ons vakgebied.

Empathisch

We begrijpen de bezorgdheden en de behoeften van onze gesprekspartner en nemen deze mee in ons handelen. Door onze manier van communiceren zorgen we ervoor dat onze collega's, klanten en partners ons vertrouwen en ons aanspreken, waardoor we samen de best mogelijke resultaten neerzetten.

Milieugedreven

We handelen vanuit een intrinsieke bekommernis voor het milieu en het klimaat. Ons werk draagt bij tot een gezonde en duurzame leefomgeving. We werken oplossingen uit die dat positieve effect maximaliseren en die onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Verbindend

We brengen mensen met elkaar in contact zodat er synergieën kunnen ontstaan die kansen creëren voor onze ambities. Naar onze omgeving stellen we ons actief open. Door de dialoog op gang te brengen, ontdekken we wat er leeft en kunnen we daar op inspelen. Zo vergroten we onze positieve impact. We vertrouwen collega's en werken flexibel met elkaar samen, altijd met het vooropgestelde resultaat voor ogen.

Innovatief

We stimuleren de creativiteit en de inventiviteit van onze collega's en zetten ideeën succesvol om in waarde. Nationaal en internationaal zijn we een gewaardeerde partner voor onderzoek in ons vakgebied. Met een brede, deskundige blik spelen we in op nieuwe trends en uitdagingen waarin we met onze activiteiten een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen.

Ondernemend

We nemen initiatieven om onze eigen toekomst en die van Aquafin mee vorm te geven. Hiervoor durven we nieuwe paden betreden die onze dienstverlening nog kunnen verbeteren. Berekende risico's nemen en leren uit fouten maken daar deel van uit. Vanuit een passie voor ons vak, zoeken we proactief naar oplossingen die bij onze klant een wauw-ervaring losmaken en we passen die oplossingen ook toe. We kijken daarvoor breder dan onze eigen job en ontwikkelen netwerken voor een maximaal effect.

biomethaan