Kerncijfers

Op 30 december 2017 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 311 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater naar die zuiveringsinstallaties te transporteren, heeft Aquafin 6.051 kilometer leidingen in beheer en beheert het 1.690 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

  Corporate cijfers (BE GAAP) op 31 december 2017

  Bedragen in duizend euro

  Bedrijfsopbrengsten 499.349
  Te bestemmen winst 9.752
  Balanstotaal 3.430.448
  Kapitaal en reserves   271.248
  Financiering korte termijn   158.124
  Financiering lange termijn 1.939.215

   

  Aantal medewerkers

  Medewerkers Aquafin 1.057
  Medewerkers VMM 60
  Medewerkers totaal 1.117

   

  Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 31 december 2017

    Aantal projecten Waarde (in miljoen euro)
  Opgeleverde projecten (1) 3.042 3.812,94
  Gegund en aanbesteed (2) 424 500,62
  Ontwerp (3) 874 929,15
  Totaal in uitvoering (2) + (3) 4.340 5.242,71