Mechanische voorzuivering

Het rioolwater dat via de collectoren de waterzuiveringsinstallatie bereikt, komt toe in een verzamelput en wordt door vijzels (schroef van Archimedes) naar het fijnrooster gebracht. Hier wordt het grof vuil tegengehouden, bijvoorbeeld takken, papiertjes, plasticverpakkingen, … Op installaties waar veel zand in het afvalwater zit, is na het fijnrooster nog een zandvanger voorzien.

Roosters halen allerlei grof vuil uit het water: blikjes, papiertjes, … Op sommige installaties stroomt het afvalwater daarna nog door een vet- en zandvanger. Een vetvanger doet de vetten en oliën bovendrijven en schraapt ze van het wateroppervlak. Vaak wordt een vetvanger gebruikt in combinatie met een zandvanger, die door de trage stroming grind en zand doet bezinken. In een aantal installaties haalt een voorbezinktank nog de laatste fractie bezinkbaar materiaal uit het rioolwater.

roosters