Projectoverzicht

20081C - Collector Berkstraat -> deel ZG Diest
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 01 oktober 2018

De werken zullen 10 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 320 inwoners uit Bekkevoort, dat nu nog in de Vijversloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Langs het rioleringsnet zal het afvalwater terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Diest.

Om dit te bereiken, zal Aquafin de Eugeen Coolsstraat (stroomopwaarts van de Berkstraat, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Het afvalwater wordt hierbij gescheiden van het regenwater opgevangen. Het regenwater wordt waar mogelijk aangesloten op bestaande en nieuwe grachten. Waar dit niet kan, voorzien we nieuwe leidingen voor regenwater.

Na afloop van de rioleringswerken worden de straten opnieuw aangelegd in asfalt. In de Eugeen Coolsstraat komt een fietspad terwijl de Berkstraat wordt omgevormd tot een fietsstraat.

Nieuws en updates

  • 25 okt 2018

    Rioleringswerken in Berkstraat schieten op

    De rioleringswerken in de Berkstraat zijn ondertussen aardig opgeschoten. Volgens de huidige planning zouden deze werken tegen 12 november moeten afgerond zijn. Vervolgens werkt De Watergroep twee weken, waarna de greppels worden geplaatst en het asfalt gelegd. Het is de bedoeling dat voor kerst terug verharding ligt.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Kris Aerts - aannemer DCA

Locatie werfkeet: hoek Berkstraat - Staatsbaan