Projectoverzicht

21594 - Sanering Maalbeekweg
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 01 augustus 2017

De werken zullen 15 maanden duren

Het project heeft als doel de afkoppeling van de lozing in de Maalbeek in de Maalbeekweg en dit van het vuilwater afkomstig van de woningen in de Fabriekstraat, Hoogstraat, Woluwestraat en de zijstraten ervan.

Tevens wordt het lozingspunt in de Woluwe afgekoppeld naar de bestaande DWA-leiding in de Hector Hennaulaan en worden alle woningen langsheen het traject aangesloten op de nieuwe RWA- en DWA-collector.

Om dit te realiseren zullen Aquafin, Vivaqua en Zaventem rioleringswerken laten uitvoeren in volgende straten:

 • Maalbeekweg
 • Fabriekstraat
 • Hoogstraat
 • Woluwestraat
 • Hector Hennaulaan

De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 02 okt 2018

  Aanleggen toplaag asfalt op 4 oktober

  Als het weer het toelaat, dan zal de aannemer op donderdag 4 oktober de toplaag asfalt leggen in Fabriekstraat, Maalbeekweg, Keiberg en de fietsbrug naast BE Burger. 

 • 12 sep 2018

  Wegeniswerken in volle gang

   

  De wegeniswerken in de Fabriekstraat vorderen gestaag: de aannemer legt momenteel de fundering aan tussen de Papierfabriekstraat en de Maalbeekweg.

  Vanaf 17/09 is gepland de onder- en toplaag asfalt aan te brengen in de Hoogstraat, de Woluwestraat en de Keiberg. 

 • 16 apr 2018

  Planning op korte termijn

   

  Deze week worden in de Woluwestraat en de Fabriekstraat de boordstenen aangelegd, en worden er in de Hoogstraat kasseien gelegd voor de parkeervakken.

  Tot het einde van de week wordt riolering gelegd in de Henneaulaan, er is een kleine omleiding voorzien.

  In de week van 24 april wordt gewerkt in de Kleine Henneaulaan.

  Vanaf 22 mei legt men asfalt aan in de Woluwestraat, Hoogstraat en Fabriekstraat.

  Vanaf 23 mei zal men voorbereidende werken uitvoeren om het kruispunt Hoogstraat - Woluwestraat in beton te leggen. Normaal wordt dit op 31 mei effectief gebetonneerd. Vanaf 23 mei is het kruispunt dus een maand lang gesloten.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten dinsdag 1 augustus 2017 en zullen ongeveer 13 maanden duren.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Robin Weyst

Aannemer

Roeland Drees

Aannemer