Projectoverzicht

22186B - Optimalisatie effluentleiding RWZI Bocholt: bufferbekken
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 29 oktober 2018

De werken zullen 9 maanden duren

Aquafin plant enkele aanpassingen aan het bestaande overstort ter hoogte van het kruispunt Haagstraat-Groenstraat. Een overstort is een soort nooduitlaat van het rioleringssysteem. Het loost een deel van het water in een beek of rivier als het rioolstelsel bij een hevige regenbui te vol geraakt. Om in de toekomst te voorkomen dat dit vuile water rechtstreeks in de Goolderbeek terecht komt, wordt ter hoogte van het kruispunt een buffergracht aangelegd. Deze gracht zal bij hevige regen het overtollige water opvangen. Ook het overstort ter hoogte van het kruispunt Lechtenstraat-Kapelstraat zal door deze aanpassing niet meer actief zijn.

Naast de aanleg van de buffergracht, zijn er ook rioleringswerken gepland in Panhovenstraat en Kaulillerweg in Grote-Brogel. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier