Projectoverzicht

22295A - Collector Kruishoek - Zwaantjeshoek - Ooigem
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 09 januari 2017

De werken zullen 22 maanden duren

Deze rioleringswerken van Aquafin hebben tot doel het afvalwater van Ooigem, dat nu in de Ooigembeek en Splenterbeek belandt, aan te sluiten op het rioleringsnetwerk. Via dit netwerk komt het afvalwater vervolgens in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Beveren-Leie terecht. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 500 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Tegelijkertijd zal ook de gemeente Wielsbeke gelijkaardige rioleringswerken uitvoeren.

De werken vinden plaats in de volgende straten: Desselgemsestraat, Wielsbeeksestraat, Peter Benoitstraat, Schaapdreef, Guido Gezellestraat, Zwaantjesstraat, Veldstraat, Meulebeeksestraat, Kruishoek en Zusters Vandorpestraat.

Na de rioleringswerken, bij de heraanleg van het wegdek, investeren de gemeente Wielsbeke en de provincie West-Vlaanderen in nieuwe fietspaden en een ontsluitingsweg aan de Fabiolabrug.

Nieuws en updates

 • 25 mei 2018

  Planning op korte termijn

   

  Fase 4

  Tegen einde mei worden de laatste huisaansluitingen afgerond.

  Er dienen nog verschillende aanpassingswerken te gebeuren aan de reeds aangelegde voetpaden.

   

  Fase 5

  Tot de eerste week van juni worden de greppel en de voetpaden aangelegd in de richting van de Peter Benoitstraat.

   

  Fase 7

  Tegen einde mei zou het resterende deel van de persleiding moeten zijn aangelegd.

   

  Fase 9 & 10

  De fundering van het kruispunt Veldstraat - Meulebeeksestraat dient nog te worden bijgewerkt. Dinsdag 29 of woensdag 30 mei wordt de plaatsing van het asfalt voorzien.

   

  Fase 11

  Vanaf de week van 28/05 wordt hier verdergegaan met de opbraak vanaf het pompstation en zal de bemaling worden geplaatst. Tegen half juli is het de bedoeling de riolering volledig te hebben aangelegd en de huisaansluitingen over te koppelen. 

 • 20 mrt 2018

  Planning op korte termijn:

   

  Algemeen: de eerste week van de paasvakantie gaat de aannemer in bouwverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

   

  Fase 3: de toegangen in asfalt tot het rond punt zijn aangelegd. Het rond punt wordt opengesteld voor het verkeer, behalve de kant van de Wielsbeeksestraat.

   

  Fase 4: de aanleg van de rioleringen voorbij het kruispunt met de Pontweg gaat verder. Momenteel verwachten wij dit af te ronden tegen half april. In de week van 26 maar begint men met het overkoppelen van de huisaansluitingen.

   

  Fase 5: aanleg van riolering tot einde maart, kort daarna begint men met het aansluiten van de woningen.

   

  Fase 9: vanaf 21 of 22/03 begint men de straatkolken te plaatsen. De verdere afwerking van de wegenis zal worden opgestart.

   

  Fase 10/11: tot aan de paasvakantie gaat men verder met de aanleg van de riolering, normaal is men dan ter hoogte van het nog te bouwen pompstation. Vanaf de twee week van de paasvakantie gaat men verder richting Kruishoek.

 • 16 feb 2018

  Fase 4: de huisaansluitingen van de woningen worden overgekoppeld in het deel van de Wielsbeeksestraat tot aan de Pontweg.

   

  Fase 5: hier wordt de rioleringsaanleg verdergezet in de richting van de Peter Benoitstraat. Het doel is om in de loop van de eerste helft van april de rioleringen aangelegd te hebben tot het kruispunt met de Peter Benoitstraat. Daarna zal men stelselmatig de huisaansluitingen overkoppelen.

   

  Fases 9, 10 & 11: de rioleringsaanleg vordert verder in de richting van de Kruishoek. De overkoppeling van de huisaansluitingen wordt opgestart tegen eind februari.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Provoost - aannemer Persyn nv

locatie werfkeet: dorpsplein (Ooigem)