Projectoverzicht

22561 - Collectering Oostkerke
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 19 februari 2018

De werken zullen 18 maanden duren

Vandaag komt het afvalwater van Oostkerke ongezuiverd in de beken terecht. De volgende jaren krijgt het centrum van Oostkerke een nieuwe riolering en worden de straten vernieuwd. De werken door Aquafin en de stad Damme verlopen gefaseerd. Aquafin bouwt nu al een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Sabtsweg. Sinds eind februari 2018 zijn ook de rioleringswerken ten laste van Aquafin gestart.

Dit zijn de rioleringswerken in:

 • Heitegemstraat
 • Koolkerkesteenweg tussen de Heitegemstraat en de Eienbroekstraat
 • Eienbroekstraat
 • Sabtsweg tot voorbij nummer 2
 • Hoekestraat tot en met het kruispunt met de Sint-Guthagostraat
 • Sint-Guthagostraat

In een later fase volgen riolerings- en wegenwerken in de Sint-Kwintensstraat, Processieweg en Monnikeredestraat ten laste van de stad Damme. Deze werken zullen ten vroegste in het najaar van 2019 starten.

Nieuws en updates

 • 09 nov 2018

  Aanleg riolering start met beetje vertraging

  Het was de bedoeling om tussen Eienbroekstraat 16 en het kruispunt Eienbroekstraat-Zuidbroekstraat een tijdelijke steenslag te voorzien, zodat de woningen in de zone waar komende weken de riolering wordt aangelegd bereikbaar zouden zijn. Nu de kasseien zijn opgebroken, blijkt de grond echter van heel slechte kwaliteit te zijn. Het plaatsen van steenslag volstaat zelfs niet. Daarom zal de aannemer de bovenste grondlaag eerst stabiliseren met kalk voordat hij steenslag plaatst. De aannemer zal hierdoor pas midden volgende week starten met de aanleg van de riolering. Onze verontschuldigingen voor de hinder.

 • 05 nov 2018

  Planning voor de komende week: alternatieve werkmethode tegen trillingen, belangrijke hinder voor bewoners in de Eienbroekstraat

   

  Door het risico op zettingen in de ondergrond als gevolg van trillingen werd gezocht naar een alternatieve werkmethode om de rioleringssleuf voldoende droog te houden. In plaats van een klassieke bemaling met filters zal een diepe horizontale drainage worden geplaatst, die geen trillingen veroorzaakt. Het voordeel is dat daardoor de woningen beter beschermd zijn, het nadeel is dat de plaatsing van de drainage wel wat hinder veroorzaakt. In de praktijk moeten de woningen aan de onpare zijde (1 t.e.m. 9) gedurende één dag worden afgekoppeld van alle nutsvoorzieningen, d.w.z. gas, elektriciteit, water en telecomvoorzieningen.

   

  Vandaag 5/11 start de aannemer met het plaatsen van containers die worden opgevuld met grind. Ook de kasseien worden vanaf vandaag opgebroken. Morgen 6/11 worden de kasseien verder opgebroken en de afkoppelputten voor de nutsleidingen geplaatst.

   

  Woensdag 7/11 wordt de drainagemachine geplaatst en worden de nutsvoorzieningen aan de onpare zijde gedurende één dag afgesloten. Vanaf 8:00 wordt de dieptedrain effectief geplaatst. Nadat de machine is gepasseerd wordt de sleuf terug afgedicht en de woningen terug aangesloten op de nutsvoorzieningen. Donderdag en vrijdag wordt dan de weg terug berijdbaar gemaakt en voorzien van een Minder-Hindersteenslag. De week daarop, op maandag 12/11 wordt daadwerkelijk gestart met de aanleg van de riolering, vanaf huisnummer 16 richting de Hoekstraat.

   

  Bereikbaarheid: de rijweg zal vanaf maandagvoormiddag 5/11 tot vrijdagnamiddag 9/11 onbereikbaar zijn. De hinder is het grootst op 7/11, wanneer de drainage wordt geplaatst, dan valt de toegankelijkheid vrijwel niet te garanderen. Het is de bedoeling dat vrijdagavond de opritten terug bereikbaar zijn over de Minder-Hindersteenslag. Vanaf maandag 12/11 wordt de riolering aangelegd en zullen de opritten enkel plaatselijk en tijdelijk onbereikbaar zijn ter hoogte van de rioleringssleuf, nadat die gepasseerd is poogt de aannemer opnieuw maximale toegankelijkheid te garanderen.

   

  Bemalingspompen: Op de dieptedrain wordt om de 75 meter een elektrische, geluidsgedempte pomp geplaatst om het grondwater te verlagen. Ondanks de beste zorgen kunnen deze pompen enige geluidshinder veroorzaken. Gelieve deze pompen nooit zelf stil te leggen: op die manier kan het grondwater terug stijgen en moet de bemaling opnieuw starten, met alle vertragingen en extra hinder van dien.

 • 12 okt 2018

  Start opbraak tweede deel Eienbroeckstraat

  Na het herfstverlof, begin november, start de aannemer met de opbraak van de Eienbroekstraat, vanaf huisnummer 18 tot de hoek met de Zuidbroekstraat. Als alle vlot gaat en het weer meezit, dan zal dit deel tegen het einde van het jaar afgewerkt zijn tot en met onderlaag asfalt. Na nieuwjaar wordt dan gestart met de werken in het centrum van Oostkerke.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Werfleider aannemingen Vanlerberghe - Nicky Portier

Locatie werfkeet: Heitegemstraat (t.h.v. werfkeet)