Projectoverzicht

22757 - Aansluiting Broeke
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 06 november 2017

De werken zullen 13 maanden duren

Met deze werken wordt langs het traject het regenwater afgekoppeld van het afvalwater van de private woningen.

 

Tegelijkertijd zal Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Bronstraat en Kerkgate. Een pompstation zal ervoor zorgen dat het afvalwater van de Bronstraat en een deel van Mater aangesloten wordt op de waterzuiveringsinstallatie van Oudenaarde. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 536 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

 

Na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen wordt de wegenis in de oorspronkelijke toestand hersteld. De bermen worden verfraaid.

Nieuws en updates

 • 23 okt 2018

  Aanleg asfalt na herfstverlof aannemer

   

  In Fase 2 tussen Kerkgate 63 en het kruispunt met de Bronstraat werden de boordstenen in natuursteen geplaatst. Enkele boordstenen werden daarbij gebroken, de aannemer zal deze nog vervangen.

   

  Vanaf 01/11 t.e.m. 04/11 is de aannemer tijdelijk in herfstverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

   

  In Fase 3 wordt voor 21/11 de toplaag asfalt aangelegd, nadat Fase 1B volledig is afgewerkt.

   

  In Fase 4 wordt de toplaag asfalt rond 21/11/2018 aangelegd, nadat Fase 1B volledig is afgewerkt. Ook de opritten en zijstroken dienen nog te worden afgewerkt, hoewel hier het grootste deel van is uitgevoerd.

 • 27 aug 2018

  Planning op korte termijn

   

  Alle riolering is ondertussen geplaatst. De aannemer werkt momenteel de wegenis af ter hoogte van de Bronstraat: hij plaatst de onderlaag asfalt en werkt de opritten in Kerkgate af.

   

  Nadat deze werken zijn uitgevoerd wordt het kruispunt van de Bronstraat & Kerkgate aangepakt.

   

 • 22 jun 2018

  Planning op korte termijn

   

  De kasseien in Kerkgate tot de Bronstraat worden aangelegd.

  In de Bronstraat wordt het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De aanwezige grond heeft echter niet voldoende draagkracht. Om die reden gebruiken wij bijkomende funderingstechnieken, door middel van houten palen.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Pieter Dhaene - Aannemer ACLAGRO

Locatie werfkeet: Bronstraat