Projectoverzicht

22778 - Afkoppeling Volderstraat
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 21 september 2017

De werken zullen 19 maanden duren

Met dit project wil Aquafin het oppervlaktewater van afstromende onverharde oppervlaktes opvangen en rechtstreeks naar de Dender afvoeren. Momenteel is het oppervlaktewater nog aangesloten op de Aquafin-collector onder de Voldersstraat en wordt het met het afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met deze ingreep worden afval- en regenwater van elkaar gescheiden.

Nieuws en updates

  • 19 nov 2018

    Werken aangevat aan de gracht

     

    De aannemer legt momenteel de grachtbeschoeiing, die de grachtkanten zal verstevigen. Er wordt bij deze werken geen hinder verwacht voor de omwonenden.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Krist Van den Abeele - Audebo NV (aannemer)

Locatie werfkeet: nog te bepalen