Projectoverzicht

22972 - Renov. coll Opitter-RWZI Bree vanaf PS Carloweg - PS Rorenw.
Laatst bijgewerkt 26 apr 2018

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 22 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het bestaande overstort in de Tongerlosestraat optimaliseren. Een overstort is een soort nooduitlaat op de riolering, die een deel van het water gecontroleerd in een beek of rivier loost als het rioolstelsel bij een hevige bui te vol geraakt.

Om dit te realiseren, moet een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden in de Carloweg en de Rorenweg. Verder worden de bestaande pompstations in de Carloweg en de Rorenweg gerenoveerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

  • 29 mrt 2018

    Rioleringswerken gestart

    De rioleringswerken zijn aangevat. De aannemer is bezig met het graven van de sleuf ter hoogte van het pompstation in de Rorenweg.

  • 23 mrt 2018

    Voorbereidingen gaan verder

    De aannemer heeft de teelaarde in de werkzones afgegraven. De bemaling voor het eerste deel van de riolering werd geplaatst en een deel van de te rooien bomen verwijderd. De komende weken wordt de werkzone van het pompstation aan de Carloweg afgegraven en kan er worden gestart met de aanleg van de riolering.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten in maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Alexander Lambie - aannemer Hermans & Co

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree

Willy Nilis - werftoezichter Sweco

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree