Projectoverzicht

22972 - Renov. coll Opitter-RWZI Bree vanaf PS Carloweg - PS Rorenw.
Last update: 24 sep 2018

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 22 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het bestaande overstort in de Tongerlosestraat optimaliseren. Een overstort is een soort nooduitlaat op de riolering, die een deel van het water gecontroleerd in een beek of rivier loost als het rioolstelsel bij een hevige bui te vol geraakt.

Om dit te realiseren, moet een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden in de Carloweg en de Rorenweg. Verder worden de bestaande pompstations in de Carloweg en de Rorenweg gerenoveerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 21 sep 2018

  Afwerken huisaansluitingen in tweede deel Rorenweg

  Terwijl de persleidingen worden afgewerkt, voert de aannemer de laatste huis - en kolkaansluitingen uit. Ook werkt hij de volgende dagen de fundering van de rijweg af zodat rond 16 oktober 2018 de onderlaag asfalt kan worden gelegd. Ondertussen wordt het eerste deel van de Rorenweg voltooid.

 • 17 sep 2018

  Laatste huisaansluitingen in tweede deel Rorenweg

  Terwijl in de Rorenweg, tussen Rorenijsje en Carloweg, de laatste huis- en klokaansluitingen worden uitgevoerd, worden de glijbekistingen voor de greppels aangebracht zodat de greppels in beton kunnen gegoten worden. Daarna kan de wegfundering worden aangepakt. Ondertussen wordt de Rorenweg tussen Grensstraat en Rorenijsje helemaal afgewerkt.

 • 07 sep 2018

  Laatste rioleringswerken fase 2 in uitvoering

  De aannemer is nu bezig met de aanleg van de riolering in fase 2, o.a. aan het kruispunt Carloweg. Volgende weekwerkt hij de omgeving van de pompstations af (plaatsen verhardingen of op zijn minst de funderingen, draad en poort). Na aanleg van de riolering wordt onmiddellijk minder hinder-steenslag aangebracht. Nadien worden de huis-en kolkaansluitingen uitgevoerd en de glijbekisting voor de greppels geplaatst. Als het weer meezit, dan kan rond 16 en 17 oktober 2018 de onderlaag asfalt worden gelegd.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten in maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Alexander Lambie - aannemer Hermans & Co

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree

Willy Nilis - werftoezichter Sweco

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree