Projectoverzicht

22972 - Renov. coll Opitter-RWZI Bree vanaf PS Carloweg - PS Rorenw.
Last update: 12 dec 2018

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 16 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het bestaande overstort in de Tongerlosestraat optimaliseren. Een overstort is een soort nooduitlaat op de riolering, die een deel van het water gecontroleerd in een beek of rivier loost als het rioolstelsel bij een hevige bui te vol geraakt.

Om dit te realiseren, moet een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden in de Carloweg en de Rorenweg. Verder worden de bestaande pompstations in de Carloweg en de Rorenweg gerenoveerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 10 dec 2018

  Enkele zaken afwerken en werf nog opkuisen

  De komende dagen worden de pompputten in gebruik genomen. Daarna werkt de aannemer de laatste zaken af in de omgeving van de pompstations. Ook de afwerking van o.a. de grachten en de kopmuren en de algemene opkuis zal nog gebeuren. Daarna zijn de werken afgelopen.

 • 22 nov 2018

  De laatste loodjes

  De aannemer werkt de de bermen en opritten, de grachten en kopmuren nog af. Ook de putdeksels worden nog opgehaald en de omgeving van de pompstations wordt nog in orde gebracht.

 • 19 okt 2018

  Pompstations nog verder afwerken

  Nu de toplaag asfalt werd gelegd, moeten hier en daar nog enkele zaken worden afgewerkt. Zo moet de omgeving van de pompstations nog worden voltooid nadat de installaties in het station zijn geplaatst. Er wordt dan nog verharding aangebracht, een omheining en een toegangspoort geplaatst.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten in maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Alexander Lambie - aannemer Hermans & Co

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree

Willy Nilis - werftoezichter Sweco

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree