Projectoverzicht

22972 - Renov. coll Opitter-RWZI Bree vanaf PS Carloweg - PS Rorenw.
Last update: 20 jul 2018

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 22 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het bestaande overstort in de Tongerlosestraat optimaliseren. Een overstort is een soort nooduitlaat op de riolering, die een deel van het water gecontroleerd in een beek of rivier loost als het rioolstelsel bij een hevige bui te vol geraakt.

Om dit te realiseren, moet een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden in de Carloweg en de Rorenweg. Verder worden de bestaande pompstations in de Carloweg en de Rorenweg gerenoveerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 28 jun 2018

  Opritten niet toegankelijk op vrijdag 6 juli

  Op vrijdag 6 juli wordt de onderlaag van de asfaltverharding geplaatst. Tijdens de asfalteringswerken en terwijl het asfalt afkoelt zul je niet tot aan je woning kunnen rijden en zijn de opritten niet toegankelijk. Tussen 7 en 18 uur mag er niet over het asfalt worden gereden. Plaats daarom je wagen voor 7 uur buiten de werfzone. Je kunt hem na 18 uur dan weer oppikken.

 • 15 jun 2018

  Opritten tweede deel Rorenweg niet bereikbaar vanaf woensdag 27 juni

  Vanaf woensdag 27 juni 2018 start de aannemer met het plaatsen van de betonnen kantstroken. Deze werken nemen enkele dagen in beslag:
  • woensdag: trekken van de betonfundering en plaatsen van de straatkolken
  • donderdag: trekken van de kantstroken

  Hierdoor zal de oprit naar je woning niet langer bereikbaar zijn. Het beton heeft immers tijd nodig om uit te harden en mag niet overreden worden.

  Plaats daarom je wagen a.u.b. vanaf woensdag 27 juni (voor 7 uur) buiten de werkzone. En parkeer in de aangrenzende straten a.u.b. op minstens 50 meter van de werkzone.

 • 15 jun 2018

  Plaatsen straatkolken Rorenweg

  In de Rorenweg gaat de aannemer verder met het aansluiten en plaatsen van de straatkolken en de funderingen van de glijbekisting. Rond deze periode worden ook de betonnen kantstroken geplaatst. Volgens de planning zou eind juni/begin juli de onderlaag asfalt worden gelegd.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten in maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Alexander Lambie - aannemer Hermans & Co

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree

Willy Nilis - werftoezichter Sweco

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree