Projectoverzicht

LRN3003 - RioP Laarne: Steentjesstraat, Lange Meire (ten zuiden N445)
Last update: 10 dec 2018

Startdatum: 16 oktober 2017

De werken zullen 20 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin een deel van het afvalwater van Laarne dat nu nog in de Kapellebeek en Maanbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Veldmeersstraat. Op termijn zal daar ook een nieuwe zuiveringsinstallatie worden gebouwd. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 180 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Riopact (de rioolbeheerder voor de gemeente Laarne) zal tegelijkertijd voor de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Kapellestraat, Lange Meire, Molenstraat, Wegvoeringstraat en Vosselosstraat. Dit project gaat in hoofdzaak over het afkoppelen van het regenwater dat momenteel op de zuiveringsinstallatie toekomt.

Deze werken maken deel uit van een groter geheel. Ook in de Heirweg (tussen de Steentjestraat en de Holeindestraat) en het deel van de Holeindestraat ten noorden van de gewestweg zal aansluitend een gescheiden stelsel aangelegd worden. Dit gebeurt via een aparte aanbesteding. Langs de as Steentjestraat - Lange Meire - Molenstraat en in de Wegvoeringstraat worden deze rioleringswerken in samenwerking met de gemeente Laarne gecombineerd met de aanleg van een nieuw fietspad.

Nieuws en updates

 • 09 nov 2018

  Opgelet: ook werken in Colmanstraat

  Vanaf dinsdag 13 november starten ook werken in de Colmanstraat, ter hoogte van de huisnummers 71-75. Door een lek in de riolering is er een verzakking van de rijweg die dringend moet worden hersteld. Deze werken zullen vermoedelijk 35 werkdagen duren.

  Plaatselijk verkeer blijft mogelijk vanuit de Provinciebaan. Voor doorgaand verkeer van de E17 en Overmere richting Wetteren en omgekeerd, wordt een omleiding voorzien.

 • 09 okt 2018

  Planning per fase

   

  Fase 2a: Steentjestraat

  Na uitvoering onderzoek werden de optimale oplossing bepaald voor de bemalingsproblematiek, zowel op technisch als op budgettair vlak. Er zal verder worden gewerkt met een diepe drainage in het deel waar de riolering het diepst ligt. Naarmate de werken vorderen zal worden nagekeken of deze ook verderop dient te worden geplaatst.

  Bij dit type drainage wordt over de lengte van het rioleringstracé de drainage ingefreesd op de gewenste diepte en voorzien van een drainagepakket errond. 

  De aanleg is gisteren gestart. Wanneer de drainage is afgewerkt zal onmiddelijk de bemaling worden opgestart. Tegen eind deze week, begin volgende week zou het grondwaterniveau voldoende moeten gedaald zijn om de rioleringswerken verder te kunnen zetten in de richting van de gewestweg.

   

  Fase 2b2: Lange Meire - Molenstraat

  De plaatsing van de betonnen lijnvormige elementen (goten, boordstenen) is voorzien op 15 en 16 oktober, in het deel tot aan de Nonstraat.

   

  Fase 3a1: Kapellestraat

  Deze week wordt de onderlaag asfalt aangelegd. Nadien worden de grachten en de bermen afgewerkt.

   

  Fase 3a2: Vosselosstraat/  Holeindestraat

  De verharding werd opgebroken tot voor het kruispunt met de Oostremstraat, ter hoogte van de school. De aanleg van de riolering tussen de Kleempstraat en de school is voorzien tot begin volgende week.

 • 17 sep 2018

  Leggen onderlaag asfalt Kapellestraat rond 10 oktober

  In de Kapellestraat wordt de onderfundering aangelegd met steenslag. Rond 21 september brengt de aannemer de glijbekisting aan voor de aanleg van de greppel. Aansluitend legt hij de fundering van de weg. De aanleg van de onderlaag asfalt is voorzien rond 10 oktober. Later die maand worden de grachten afgewerkt.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Frederik Hoebeke - Aclagro NV (aannemer)

Locatie werfkeet: omgeving Microfibres zijde Steentjestraat