Projectoverzicht

STB3007 - Conc.Stabroek: Veldstraat - J.Matstraat
Laatst bijgewerkt 08 feb 2018

Startdatum: 15 januari 2018

De werken zullen 7 maanden duren

Het doel van dit project is het regenwater gescheiden van het afvalwater op te vangen. In de Veldstraat (tussen Driehoek/N111 en Kasteeldreef), de Jan Matstraat en de Moretuslei (tussen Kleine Lepelstraat en Kasteeldreef) komt een gescheiden rioleringsstelsel met twee afzonderlijke buizen voor het afval- en het regenwater. Het afvalwater wordt aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Het propere regenwater wordt via het open grachtenstelsel naar de natuur geleid. Ter hoogte van de begraafplaats komt er ook een ondergronds bufferbekken dat bij hevige regen het teveel aan water opvangt en het vertraagd zal afvoeren naar de bestaande regenwaterafvoerleiding in Driehoek/N111.

De wegenis wordt na de rioleringswerken heraangelegd in asfalt, de parkeervakken worden aangelegd in kasseien en de voetpaden in grijze betonstraatstenen.

Nieuws en updates

 • 05 feb 2018

  Momenteel liggen de werken stil door de hoge grondwaterstand. Om die te remediëren moet de aannemer een extra droogzuigingspomp plaatsen en het grondwater verlagen. Wij verwachten dat dit nog de gehele week zal duren.

   

  Moest men de werken hervatten, dan zal de aannemer briefjes bussen om de bewoners te verwittigen.

 • 24 jan 2018

  Hieronder vind je de presentatie van de infoavond en de link naar een infofilmpje over afkoppelingswerken.

 • 19 dec 2017

  Fase 1: Veldstraat tussen de N111 en de Jan Matstraat, inclusief kruispunt Jan Matstraat

  De week van 15/01/2018 start de aannemer met het graven van proefsleuven. De week erna wordt gestart met de opbraak van de wegenis, daarna de aanleg van de rioleringsbuizen.

  Na de aanleg van de buizen worden de huisaansluitingen gemaakt, d.w.z. de verbinding tussen uw private riolering en de riolering op openbaar domein. Daarna wordt de rioleringssleuf terug opgevuld met zand en steenslag, waarna de wegenis kan worden aangelegd.

  Einde van deze fase is (vermoedelijk) tegen eind april 2018.

Dit project volgen

Praktische info

De rioleringswerken zijn gestart op 15 januari 2018 en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Jasper Delen - Werfleider Aannemer

Locatie werfkeet: ter hoogte van het Moretusplein

Gratis noodnummer

Buiten de werkuren en in het weekend kan u voor dringende zaken terecht op: