Projectoverzicht

STB3007 - Conc.Stabroek: Veldstraat - J.Matstraat
Last update: 20 aug 2018

Startdatum: 15 januari 2018

De werken zullen 7 maanden duren

Het doel van dit project is het regenwater gescheiden van het afvalwater op te vangen. In de Veldstraat (tussen Driehoek/N111 en Kasteeldreef), de Jan Matstraat en de Moretuslei (tussen Kleine Lepelstraat en Kasteeldreef) komt een gescheiden rioleringsstelsel met twee afzonderlijke buizen voor het afval- en het regenwater. Het afvalwater wordt aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Het propere regenwater wordt via het open grachtenstelsel naar de natuur geleid. Ter hoogte van de begraafplaats komt er ook een ondergronds bufferbekken dat bij hevige regen het teveel aan water opvangt en het vertraagd zal afvoeren naar de bestaande regenwaterafvoerleiding in Driehoek/N111.

De wegenis wordt na de rioleringswerken heraangelegd in asfalt, de parkeervakken worden aangelegd in kasseien en de voetpaden in grijze betonstraatstenen.

Nieuws en updates

 • 25 mei 2018

  Wijzigende planning

   

  De nieuw aangelegde nutsleidingen liggen verder in de rijbaan dan voorzien in de ontwerpen. Hierdoor dienen wij extra tijd uit te trekken voor het maken van de dwarsverbindingen (huisaansluitingen) op de riolering. Om de vertraging zoveel mogelijk te beperken wordt o.a. een tweede huisaansluitingsploeg ingelegd. Hieronder vindt u de gewijzigde planning:

   

  Fase 1: Veldstraat vanaf Driehoek tot aan nr. 111

  In fase 1 en een deel van fase 1 zou tegen het bouwverlof (7 juli) de onderlaag asfalt klaar moeten zijn, inclusief parkeervakken. Samen met de verdere afwerking van fase 2 worden later de voetpaden aangelegd.

   

  Fase 2: Veldstraat vanaf nr. 111 tot Kasteeldreef, + Moretuslei tot Kasteeldreef

  Na het bouwverlof, vanaf 31 juli, start de aannemer met het laatste deel van fase 2. Het deel Moretuslei tussen Veldstraat en Kasteeldreef wordt in deze fase meegenomen. Tegen eind september zouden de rioleringswerken klaar moeten zijn, met de aanleg van de onderlaag asfalt in oktober. De voetpaden volgen daarna.

   

  Fases 3 & 4: Jan Matstraat & Moretuslei tussen Kasteeldreef en N11

  In fase 3 zal worden gewerkt vanaf eind september/ begin oktober, tot en met januari 2019. In fase 4 zijn de rioleringswerken voorzien vanaf eind oktober, het einde der werken verwachten we hier eind december.

 • 11 apr 2018

  Planning op korte termijn:

   

  Fase 1:

  Deze en volgende week wordt de riolering tot aan de Jan Matstraat gelegd.

  Tegelijk worden in deze fase de huisaansluitingen uitgevoerd.

  Aansluitend worden lijnvormige elementen aangelegd: goten en boordstenen.

  Eind mei wordt voorzien de onderlaag asfalt te kunnen aanleggen;

  Tegen half juni zouden ook de voetpaden afgewerkt zijn.

   

  Fase 2:

  Vanaf 23/04 start de aannemer hier met de riolering richting Moretuslei.

 • 05 feb 2018

  Momenteel liggen de werken stil door de hoge grondwaterstand. Om die te remediëren moet de aannemer een extra droogzuigingspomp plaatsen en het grondwater verlagen. Wij verwachten dat dit nog de gehele week zal duren.

   

  Moest men de werken hervatten, dan zal de aannemer briefjes bussen om de bewoners te verwittigen.

Dit project volgen

Praktische info

De rioleringswerken zijn gestart op 15 januari 2018 en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Jasper Delen - Werfleider Aannemer

Locatie werfkeet: ter hoogte van het Moretusplein

Gratis noodnummer

Buiten de werkuren en in het weekend kan u voor dringende zaken terecht op: