Projectoverzicht

VLE3003 - RioP Vleteren: H.Deberghstraat
Last update: 13 dec 2018

Startdatum: 18 april 2017

De werken zullen 19 maanden duren

Het project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de H. Deberghstraat, Schazenstraat, een deel van de Reningestraat, de Kasteelweg en een deel van de Boterweg. Na realisatie van de werken zal het regenwater gescheiden afgevoerd worden van het afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie van Vleteren. Het regenwater wordt afgeleid naar de waterloop in de Boterweg, die verderop overgaat in de Kerkebeek. Gelijktijdig met de rioleringswerken plant het gemeentebestuur van Vleteren de heraanleg van de H. Deberghstraat, Schazenstraat en Reningestraat. Ook de omgeving rond de Vrije Basisschool Klavertje 3 zal opnieuw worden ingericht, zodat een veilige schoolomgeving ontstaat. Tot slot krijgt de Reningstraat een vrij liggend fietspad tot aan de grens met Lo-Reninge

Nieuws en updates

 • 07 nov 2018

  Asfalteringswerken zijn volop bezig

  Tot en met 22 november staan volop asfalteringswerken gepland in de Reningestraat en de H. Deberghstraat. Achtereenvolgens wordende kleeflaag en de toplaag asfalt gelegd. In de H. Deberghstraat moet ook nog een stukje onderlaag asfalt worden gegoten.

   

  Start afwerken bovenbouw in deel H. Deberghstraat

  In de H. Deberghstraat, tussen de E. Devloostraat en de N8, voert de aannemer de aansluiting van de straatkolken nog uit. Daarna begint hij met de afwerking van de bovenbouw. Eerst worden de rioleringsdeksels opgetrokken tot de gewenste hoogte en daarna worden de greppels en de boordstenen geplaatst. Zodra dit is gebeurd, start de aanleg van de voetpaden.

 • 12 okt 2018

  Planning van de asfalteringswerken is gekend

  - Op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober wordt een deel van de opritten in de Reningestraat geasfalteerd. Zowel de onder- als de toplaag asfalt wordt aangelegd. De de Hendrik Deberghstraat wordt de onderlaag asfalt aangebracht.

  - Op woensdag 24 oktober wordt in de Schazenstraat eerst de onderlaag asfalt gelegd, gevolgd door de beige toplaag.

  - Op dinsdag 6 en woensdag 7 november worden de resterende opritten in de Reningestraat geasfalteerd. Ook wordt dan de toplaag asfalt van de fietspaden gelegd. 

  - Op donderdag 8 november brengt de aannemer de toplaag asfalt aan in de Kasteelweg en de Boterweg.

  - Op maandag 12 november wordt tot slot de toplaag in de Reningestraat aangebracht.

  Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

 • 03 sep 2018

  Bovenbouw en riolering H. Deberghstraat

  In de H. Deberghstraat, tussen de E. Devloostraat en de N8, wordt de bovenbouw aangelegd met o.a. de aanleg van de betonstraatstenen en de aanleg van de lijnvormige elementen. Nadien wordt verder gewerkt aan de riolering en de huisaansluitingen vanaf de E. Devloostraat in de richting van de N8. Dit is iets voor begin september.

Dit project volgen

Praktische info

Het volledige project duurt tot november 2018. Echter betekent dit niet dat de bewoners en handelaars gedurende deze periode hinder zullen ondervinden.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

John Desot - Desot BVBA Algemene ondernemingen

locatie werfkeet: Parkbegraafplaats (Vleteren)