Alles begint bij water...

Omdat water een basisbehoefte is en ons werkdomein, steunt Aquafin jaarlijks een aantal projecten die te maken hebben drinkwater en sanitatie in landen in ontwikkeling. We doen dat via NGO's en vzw's in Vlaanderen die ons de kans bieden om behalve financieel ook met onze expertise bij te dragen aan het project. In 2019 werkten we zo mee aan 5 verschillende projecten.

Join For Water

Join For Water is een Belgische ngo die volledig gericht is op de waterproblematiek. Aquafin werkt al vele jaren samen met deze organisatie, die tot vorig jaar Protos heette. Sinds 2019 verloopt de samenwerking via Ondernemers voor Ondernemers, waarvan Aquafin kernlid is.

In 2019 steunde Aquafin de werking van Join For Water in Mali, één van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Ondanks de onstabiele politieke situatie start de ngo projecten op in Bamako en de regio Mopti voor een duurzaam beheer van de drinkwatersystemen en de sanitaire voorzieningen. Het bouwen van latrines en de organisatie van een veilige, professionele ophaling en verwerking van de inhoud van deze latrines, staan centraal. 

Join For Water

YWF op Antwerpen-zuid

Young Water Solutions

Aquafin heeft zich geëngageerd als partner van het driejarig Young Water Fellowship programma van Young Water Solutions. Jaarlijks lanceert de organisatie wereldwijd een oproep voor ondernemende jongeren tussen 18 en 30 jaar die een sociale onderneming willen starten in hun thuisregio om een lokaal waterprobleem op te lossen.

Uit alle kandidaten worden de 10 meest beloftevolle projecten geselecteerd. Deze adolescenten krijgen een professionele training rond het opzetten van een business en allerlei aspecten van duurzaamheid. Het laatste deel van hun opleiding vindt in België plaats, inclusief het pitching event voor alle partners. Bovenop de unieke opleiding krijgt elke Fellow een bedrag van 5.000 euro als startkapitaal.

Young Water Solutions

  In 2019 gaven we onze steun aan:

  • Babu Marie uit India: productie van een biozandfilter om schadelijke bacteriën uit het water te halen. De filters zullen gemaakt worden door Dalit vrouwen en jongeren, die hiermee zelf een zaak kunnen op poten zetten.
  • Jennifer Colpas uit Colombia: lancering van betaalbare, ecologische 'badkamers' die bestaan uit een "droog toilet" (geen water nodig) en een douche. Deze oplossing bespaart niet alleen water, ze beschermt vrouwen ook tegen seksueel geweld omdat de badkamer hen de nodige privacy geeft.
  • Segun Ogunlana uit Nigeria: In Nigeria hebben 3,3 miljoen inwoners geen toegang tot een toilet. Ontlasting gebeurt in de open lucht. Segun wil hierin verandering brengen door sensibilisering enerzijds en de installatie van "droge toiletten" anderzijds. Ook het leeghalen van de toiletten en de verwerking tot meststof voor de landbouw maken deel uit van zijn concept.

  Drie medewerkers van Aquafin waren mentor van deze Fellows en stonden hen bij met deskundig advies.

  vzw Kitanda

  Na een succesvol eerste project in de omgeving van Ahero en Ayweyo, steunt Aquafin nu ook het waterproject van vzw Kitanda in de regio Bamba. Hier wonen zo'n 3.000 mensen in een 80-tal 'homesteads' of nederzettingen. Vrouwen moeten anno 2020 dagelijks 17 kilometer lopen voor water. Dat water is niet eens proper en veilig, want afkomstig uit een poel waar ook dieren gebruik van maken.

  Kitanda liet begin 2020 een put voor grondwater boren. Het doel is om voor elk van de inwoners binnen één kilometer schoon water bereikbaar te maken. Naast het grondwater zet de vzw ook in op de opvang en gebruik van regenwater. Daarbovenop moet er in elke homestead een latrine komen zodat mensen hun behoeften niet meer in het openbaar moeten doen.

  Met het sponsorgeld van Aquafin kan Kitanda een deel van de kosten voor deze werken dekken. Tijdens een eerstvolgende werkreis zullen drie collega's de vzw vergezellen om ter plaatse mee de handen uit de mouwen te steken.

  Kitanda vzw

  Water voor Mabele

  Water voor Mabele

  Water voor Mabele is ontstaan uit de Zuidactie van het Xaveriuscollege in Antwerpen. De vzw ondersteunt het Collège N'temo, het hospitaal en de lagere scholen in de stad Kasongo-Lunda in de Democratische Republiek Congo.

  Het project Water voor Mabele richt zich specifiek op de drinkwaterbevoorrading en sanitatie van het ziekenhuis, de verplegersschool en de plaatselijke bevolking. Er is een pomp op zonnepanelen geïnstalleerd om grondwater op te pompen.

  Vrijwilligers van Aquafin bedachten mee een betaalsysteem voor het aftappen van water op 4 aftappunten voor inwoners. Het sponsorgeld van Aquafin zal gebruikt worden voor de infrastructuur die nodig is voor de opvang en gebruik van regenwater.

  Water voor Mabele

  Wereldmissiehulp - Rambiaschool Oeganda

  In een bestaande school met 400 leerlingen zullen de lemen hutten vervangen worden door gemetste gebouwen. Het project wordt aangestuurd door ervaren medewerkers van Wereldmissiehulp vzw.

  Voor de watervoorziening zal er water uit de rivier en regenwater gebruikt worden dat gezuiverd wordt tot drinkwater. Dat zal gebeuren met een nanofilter, die verregaand kan zuiveren. Naast een financiële bijdrage, stelden medewerkers van Aquafin hun expertise ter beschikking om de keuze van de nanofilter te analyseren en te beoordelen.

  Rambiaschool