Aquafin Awards 2021

De Aquafin Awards bekronen elk jaar de aannemer en het studiebureau waar we het afgelopen jaar het meest succesvol mee samenwerkten. Na een digitale corona-editie in 2020, konden we op 17 maart 2022 de awards opnieuw live uitreiken. De prachtige Napoleonzaal in Schelle vormde het decor voor een gezellige avond met verdiende winnaars.

Ontdek de winnaars van de Aquafin Awards 2021

Minder Hinder Award

Winnaar Minder Hinder Award

De Minder Hinder Award bekroont het aannemersbedrijf dat het best scoort op vlak van veiligheid, kwaliteit en tevredenheid bij het uitvoeren van rioleringsprojecten. Maar ook het beperken van hinder voor de buurt en oog voor het blauwgroene karakter van een project bepalen mee de winnaar. Het aannemersbedrijf dat dit jaar met de Minder Hinder Award 2021 naar huis ging, is Desot. Zij kronen zich al voor de vierde keer!

Proficiat, Desot! Op nog veel mooie projecten samen!

De top 3

  1. Desot
  2. Gemoco NV
  3. Colas Centrum (Wegebo)

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Halfjaarlijks krijgen de aannemers die op dat moment voor Aquafin een werf in uitvoering hebben, een kwaliteitsscore. Die score is het resultaat van beoordelingen door het projectteam van Aquafin op meerdere tijdstippen. Op deze scores baseren we ons voor de selectie van aannemers die mogen inschrijven voor nieuwe opdrachten. Tegelijk zijn de scores een ideaal uitgangspunt voor het toekennen van de Minder Hinder Award. Hoe de aannemer scoort op vlak van veiligheid, hinderbeperking voor de omgeving en aandacht voor het milieu speelt een belangrijke rol. Uiteraard wordt er ook gekeken naar eventuele veiligheidsinbreuken en STOP-meldingen.

Ook de frequentie en de ernst van eventuele schadegevallen, het aantal klachten in verhouding tot het aantal werkdagen én het aantal noodoproepen buiten de werkuren dat had kunnen vermeden worden, tellen mee in de beoordeling.

Geert Van Aerschot - Manager Projectmanagement

Winnaar Kwalilteitsaward

De Kwaliteitsaward wordt uitgereikt aan het studiebureau dat het afgelopen jaar het meest kwaliteitsvolle werk afleverde én daarbij duidelijk inzette op een duurzame omgang met regenwater. Dit jaar gaat de award naar Studiebureau Cnockaert

Proficiat, Cnockaert! 

De top 3

  1. Cnockaert
  2. Astro-plan
  3. Irtas

Hoe wordt de winnaar gekozen? 

Minstens één keer per jaar beoordelen de projectmanagers en het ganse projectteam van Aquafin elk project dat een studiebureau voor ons ontwerpt en begeleidt. Dat gebeurt in verschillende fasen van het project: voorontwerp, ontwerp, uitvoering, waarborg, ... Niet elke fase weegt even zwaar door in de eindbeoordeling, omdat de rol van het studiebureau ook niet in elke fase even groot is. Het projectteam evalueert de timing, de kwaliteit en de proactiviteit die het studiebureau in het project aan de dag legt. Deze scores zijn trouwens ook bepalend voor de toekenning van de Multilaterale Overeenkomsten (kortweg MLO's). De studiebureaus die voor deze criteria het beste scoren, worden ook nog eens gescreend op hun inspanningen op vlak van infiltratie van hemelwater in onze projecten. Het bureau dat dan als beste uit de bus komt, wint dat jaar de Kwaliteitsaward.

Kwaliteitsaward
Projectteam van het jaar

Projectteam van het Jaar

Naast de Minder Hinder Award en de Kwaliteitsaward wordt er ook telkens een projectteam door het publiek verkozen tot Projectteam van het Jaar! Deze titel gaat naar het team dat het afgelopen jaar een uitdagend project tot een goed einde bracht door subliem teamwork. Dit jaar mag de samenwerking tussen Aquafin, Sweco en van de Kreeke deze prijs in ontvangst nemen. 

"De goede onderlinge communicatie en de betrokkenheid van alle partners maakten van dit complexe en technisch unieke project een succes!", aldus Projectmanager Aquafin Marleen Verdoodt. 

De winnaars

De trotse winnaars van de Aquafin Awards 2021!