Aquafin bouwt duurzame hoofdzetel in Aartselaar

Gedaan met de traditionele kantooromgeving met landschapsbureaus dat enkel toegankelijk is voor het eigen personeel en op slot gaat na de werkuren. Als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, willen we onze rol in de maatschappij nog verder uitdiepen en met ons nieuwe hoofdkantoor een voorbeeld stellen. Momenteel verbouwen we ons huidige hoofdkantoor in Aartselaar. Dat het meer dan een gewone renovatie van stenen is, blijkt uit onze ambitie. Op de site aan de Dijkstraat herrijst tegen de zomer van 2022 een duurzame campus: een moderne werkomgeving voor zijn medewerkers waar het hybride werken centraal staat, een aangename ontmoetingsplek waar partners en externen – ook na de werkuren- meer dan welkom zijn, een duurzaam gebouw dat wordt opgetrokken volgens de principes van circulair bouwen en dat allemaal in een blauwgroene site met aandacht voor ecologie en biodiversiteit!

Nood aan nieuwe kantooromgeving

Aquafin werkt al meer dan 30 jaar aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Het hoofdkantoor van Aquafin huist al bijna even lang in de Dijkstraat in Aartselaar. De site, gelegen in een industriezone, bestaat uit 3 gebouwen waar de Ingberthoeveweg doorheen loopt, met veel verharding en weinig groen. Het is de thuisbasis van zo’n  650 medewerkers die er– pre-corona - hetzij dagelijks, hetzij slechts enkele dagen per week kwamen werken.

De site voldeed niet meer aan de behoeften die nodig zijn om vandaag en in de toekomst de ambities van ons bedrijf waar te maken. Aquafin maakte bewust de keuze om niet te verhuizen, maar de huidige site grondig te renoveren. Zowel qua ligging, als qua bestaande structuren biedt de site veel opportuniteiten. Aquafin schreef daarom een ambitieuze ontwerpwedstrijd voor architecten uit. Opdracht: Campus Aquafin wil een zelfverzekerd baken van duurzaam en waterbewust handelen zijn, geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water. De campus moet een mix van vakwerk en vloeiend water worden, transparant met een technologische inslag.

Campus Aquafin is meer dan een renovatie van een kantoorgebouw, het gaat over een andere manier van werken. We hebben het concept van wat een kantoorgebouw moet zijn helemaal herdacht.

Tina Van Grimberge - projectmanager Campus Aquafin

Meer dan een renovatie

Van meet af aan hebben we de lat hoog gelegd, we hebben voortdurend zowel het concept als onze medewerkers gestretcht. We wilden immers een future proof Campus bouwen. Het is meer dan een renovatie van een gebouw, het gaat over een andere manier van werken. Aquafin wil met zijn nieuwe campus niet alleen een positieve impact op zijn eigen medewerkers hebben, maar ook op de buurt. We hebben het concept van wat een kantoorgebouw moet zijn helemaal herdacht. Het project is gefundeerd op vier pijlers: onze medewerkers, de omgeving waarin ons hoofdkantoor zich bevindt, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met ons bedrijf willen opnemen en de identiteit van Aquafin die de campus moet uitstralen. Met deze vier pijlers moeten ook de architect en de aannemer ten alle tijden rekening houden.

toekomstig hoofdkantoor Aquafin
collega's in gesprek

Pijler 1: Campus Aquafin is een plaats in functie van de medewerkers

Al lang voor de hele coronacrisis hebben we bij Aquafin een werkplekmeting uitgevoerd. Flex- en telewerken gebeurde al in ons bedrijf dus voor ons was het al snel duidelijk dat we moesten afstappen van het principe ‘voor elke medewerker een vaste werkplek’. We hebben in kaart gebracht wat de piekbezettingen waren, hoe vaak werkplekken onbenut werden, hoe vergaderzalen gebruikt werden,.. Alle teams van het hoofdkantoor hebben we ook actief bevraagd naar hun feitelijke bezetting en hun noden en behoeften. In Campus Aquafin stappen we dus af van het grote landschapskantoor met de standaardwerkplekken. Vergaderen, geconcentreerd werken, bijwerken tussen enkele vergaderingen door, bellen, een 1-2-1 gesprek,… afhankelijk van zijn of haar taken kan de medewerker terecht op verschillende soorten werkplekken (activity based working). 


Hybride werken zal ook na de coronacrisis de norm zijn bij Aquafin, en daarbij zal de campus een echte thuishaven worden, een warme ontmoetingsplek voor onze medewerkers. Hoe belangrijk dat sociale contact is tussen de collega’s, heeft iedereen het laatste jaar wel ervaren. Met de Campus willen we echt die ontmoeting mogelijk maken; een plek die creativiteit, ondernemerschap en onderlinge dynamiek stimuleert. Maar naast het stimuleren van dynamiek is er ook ruimte voor concentratie, stilte en prikkelvrije werkplekken. 
 

Pijler 2: Campus Aquafin is een site in volle harmonie met zijn omgeving

Gedaan met het klassieke kantoorgebouw dat slechts beschikbaar is voor eigen personeel tijdens de werkuren. Aquafin wil uitdrukkelijk een rol opnemen in de maatschappij. Wij zullen onze deuren letterlijk open zetten voor gemeenten, partners, buurtbewoners, andere bedrijven, … Het gebouw is zo ontworpen dat bepaalde zalen en de Bistr’eau gebruikt kunnen worden door anderen. Co-working, studieruimtes voor studenten tijdens hun blok, start-up ruimte,… Aquafin ziet voor zichzelf een actieve rol in de deeleconomie weggelegd. Op deze manier kunnen we ons maatschappelijk engagement nog meer vergroten.

zicht op hoofdkantoor
bovenaanzicht Campus Aquafin

Pijler 3: Campus Aquafin is een maatschappelijk verantwoord project

Bij de renovatie van het hoofdkantoor trekt Aquafin volop de kaart van circulair bouwen en maken we bewuste, duurzame keuzes. Wat materiaalkeuzes betreft, zetten we in op hergebruik en duurzame grondstoffen. De klinkers van de oude parking werden zorgvuldig uitgegraven zodat ze later opnieuw kunnen gebruikt worden, de natuursteen van de voormalige inkomhal wordt later in de Bistr’eau gerecupereerd, sanitaire toestellen worden opnieuw ingezet, …. Het zijn maar enkele voorbeelden. Het gaat zelfs verder; we bekijken met de aannemer en studiebureau om een luchtgroep van een andere site te reviseren en in te zetten op de Campus. Bij de nieuw in te zetten materialen wordt ook telkens de impact op de duurzaamheid afgewogen. Wij maken gebruik van C-calc, een tool om de duurzaamheid van de gebruikte materialen in de Campus te meten. 


Campus Aquafin zal ook bijna energieneutraal zijn en past onder andere riothermie toe. Dat is een innovatieve maar eenvoudige technologie die door middel van een warmtewisselaar en warmtepomp restwarmte recupereert. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van de restwarmte in het rioolwater om er gebouwen mee te verwarmen. In de zomer kan ze de koelte in de riolering gebruiken voor passieve of actieve koeling van het gebouw.


Als waterzuiveraar besteden we uiteraard ook veel aandacht aan water. Zo zullen we een groot rietveld aanleggen met vondelpaden, ons eigen grijs water (afkomstig van douches en Bist’rau) zuiveren, regenwater recupereren en infiltratiezones creëren. 


Als bedrijf zetten wij zet al lang in op duurzame mobiliteit en moedigen wij onze werknemers en bezoekers aan om op een duurzame manier naar de site te komen. De campus biedt voldoende fietsstallingen, laadpunten en de mogelijkheid om te douchen en om te kleden. 


Bovendien wil Aquafin ook duurzaam en toekomstgericht omgaan met de beschikbare ruimte en is de site zodanig geconcipieerd dat herinrichting mogelijk is zonder structurele ingrepen te moeten doorvoeren. Zo werd het ontwerp als gevolg van de coronacrisis al eens aangepast.
 

Campus Aquafin wordt een voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen.

Danny Baeten - directeur Procesinnovatie

Pijler 4: Campus Aquafin straalt de identiteit van ons bedrijf uit

Aquafin werkt elke dag aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Campus Aquafin moet een voorbeeld zijn van duurzaam en waterbewust handelen. De site wordt klimaatrobuust aangepakt, met blauwgroene maatregelen. De autoparking wordt waterdoorlatend, de Grote Struisbeek die momenteel wat verstopt ligt achter struiken, wordt optimaal geïntegreerd in de groene site, we gaan het hemelwater opvangen en hergebruiken in de gebouwen en leggen verschillende wadi’s aan om hemelwater in de grond te laten infiltreren. De site zal met andere woorden onze uitgebreide kennis over hemelwaterbeheer reflecteren en een voorbeeld zijn van blauwgroene toepassingen. Rond de gebouwen worden gediversifieerde groenruimtes gecreëerd, een biodiverse habitat voor insecten, vogels en zoogdieren. De omgevende fauna en flora verhoogt de ecologische waarde en de biologische diversiteit op de site en zorgt voor een totaalbeleving waar zowel de medewerkers van Aquafin als buitenstaanders kunnen van genieten.

refterpaviljoen Bistr'eau

Aan refterpaviljoen Bistr'eau wordt de Grote Struisbeek geïntegreerd in de groene site.

Partnership met B-architecten en aannemer Van Roey

B-architecten heeft Campus Aquafin ontworpen. Het is een ontwerp dat verbindt. Het verbindt de site met de omgeving door een groene corridor, het verbindt de drie deelgebieden op de site met elkaar door de publieke circulatie-as, het verbindt Aquafin en zijn missie naar een brede publieke dimensie (o.a. door het implementeren van co-working ruimte of het openstellen van het paviljoen voor externe activiteiten…), het verbindt medewerkers door ze te verenigen onder één dak (één compacte levendige campus als a great place to work).

Aannemer Van Roey staat in de voor de realisatie van Campus Aquafin. Als expert in circulair bouwen heeft Aquafin in Van Roey een partner gevonden die een toegevoegde waarde brengt, die meedenkt, suggesties formuleert en zoekt naar oplossingen.

De renovatiewerken zijn in mei 2021 gestart. In april 2022 moeten de werken voltooid zijn. Nadien volgt de binneninrichting nog. In de zomer van 2022 nemen de werknemers intrek in hun nieuwe, duurzame Campus! In afwachting daarvan, is de hoofdzetel van Aquafin tijdelijk verhuisd naar een kleinere locatie op de Kontichsesteenweg 38A in Aartselaar.

Meer info

Tina Van Grimberge

Tina Van Grimberge

Projectmanager Campus Aquafin