Aquafin en EIB ondertekenen elfde lening

Binnen een kaderovereenkomst van 200 miljoen euro is de eerste tranche van 100 miljoen euro ondertekend. Aquafin zal de financiering gebruiken voor projecten om de zuiveringsgraad in Vlaanderen verder op te trekken. Ruim de helft van de gedefinieerde projecten heeft een positieve impact op (de gevolgen van) de klimaatverandering.

De projecten die Aquafin uitvoert in opdracht van het Vlaamse Gewest, financiert het bedrijf ook. Al 25 jaar kan Aquafin rekenen op de Europese Investeringsbank (EIB) voor de invulling van de helft van de volledige financieringsbehoefte. De andere helft wordt opgehaald bij institutionele beleggers.

Momenteel wordt iets meer dan 84% van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen opgevangen en gezuiverd. Mede dankzij de investeringen die met de nieuwe lening gerealiseerd worden, moet dat percentage de komende jaren verder stijgen.

Klimaatdoelstellingen EIB

De EIB hecht alsmaar meer belang aan het duurzame karakter van de projecten die het financiert. Het was dan ook belangrijk dat 51% van de gedefinieerde projecten rechtstreeks bijdragen tot een duurzame toekomst. "Door de verdere uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur krijgt het herstellende waterleven in beken en rivieren extra zuurstof," motiveert CEO Jan Goossens de keuze van de projecten. "Het doelgericht afkoppelen van regenwater dringt bij hevige regenval zowel het risico op wateroverlast terug als de kans dat ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Afkoppelingsprojecten stimuleren bovendien het lokale hergebruik van water, wat belangrijk is in het overbruggen van lange droogteperiodes. En last but not least leveren we met projecten voor meer energie-efficiëntie en de productie van groene stroom een wezenlijke bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen."

Voor de EIB is Aquafin hierdoor een showcase voor waterinfrastructuurprojecten. Dat er tussen de projecten ook de bouw van 3 nieuwe en de hydraulische uitbreiding van 5 bestaande installaties op minder dan 50 km van de Noordzeekust zitten, past volledig binnen de doelstellingen van de EIB in het kader van het Clean Oceans Initiative.

Sofie De Clercq

Manager Finance