Aquafin helpt milieu-impact zomerfestivals verkleinen

Rock Werchter

Aquafin adviseert festivals over duurzaam waterverbruik

Het festivalseizoen draait ondertussen op volle toeren. Wat daarbij opvalt: meer en meer organisatoren meten hun evenement een groen imago aan. Willen ze ook duurzaam omspringen met water? Dan geeft Aquafin hen advies op maat.

Zowat elke Vlaamse gemeente die zichzelf respecteert, heeft een festival. Het ene al wat groter dan het andere. Veel festivals sorteren en recycleren hun afval al, gebruiken lokale producten of zetten in op groene energie. De volgende stap is duurzaam omgaan met (afval)water en zo de milieu-impact van het evenement verder verkleinen. Zeker op meerdaagse festivals is hier nog heel veel ruimte voor verbetering. En daar komt Aquafin in beeld.

Milieuscore berekenen

“Eerst berekenen we de milieuscore voor het festival”, legt Bart Saerens, studieverantwoordelijke bij Aquafin, uit. “We gaan na hoeveel regen- en/of leidingwater wordt gebruikt bij welke toepassing (catering, douches, toiletten, …), en waar het afvalwater naartoe gaat. Bv. toiletten die weinig of geen water gebruiken, scoren het best. Toiletten die regenwater gebruiken, krijgen betere punten dan toiletten die drinkwater gebruiken.”

Bestemming afvalwater

Ook de bestemming van het afvalwater telt mee. “Afvalwater van festivaltoiletten hoort naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te gaan. Dat kan door de toiletten aan te sluiten op de riolering. Of door ze te laten legen door een ruimer die de inhoud naar de RWZI brengt”, zegt Bart. Afvalwater rechtstreeks lozen in de beek is helemaal fout. Het afvalwater bevat immers veel stikstof en fosfor. Dat zorgt voor overvloedige algengroei en een tekort aan zuurstof in het oppervlaktewater. De gevolgen voor het leven in en om de beek zijn vaak rampzalig.

Advies op maat

Aan de hand van wetenschappelijke analyses en gegevens die de organisatoren aanleveren, berekent Aquafin de milieu-impact van de waterstromen van het festival. “Met deze resultaten leggen we de zwakke plekken in het waterverbruik bloot en kunnen we de organisator gericht advies geven. Als er geen riool of RWZI in de buurt is, dan kunnen we voorstellen om grijs water ter plaatse te zuiveren en opnieuw te gebruiken”, geeft Bart mee. De festivalorganisatie ziet zo zijn waterverbruik, en de hieraan verbonden kosten, dalen.

Contact: Bart Saerens, 03 450 45 42, bart.saerens@aquafin.be

Tip voor organisatoren

Organisatoren van evenementen met meer dan 2.000 bezoekers die het afvalwater tijdelijk op de riolering willen lozen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij Aquafin. We overleggen met hen om tot de beste oplossing te komen.

Contact: Ludwig Buts, 03 450 40 92, ludwig.buts@aquafin.be