Aquafin kiest voor circulaire bronbemaling

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de werken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar kunnen we het opgepompte water niet herbruiken in plaats van te lozen in de riool?

bemaling2

Waar naartoe met bemalingswater?

Naar schatting maakt minder dan 10% van alle bemalingen vandaag gebruik van circulaire principes zoals retourbemaling en/of hergebruik van grondwater. Daardoor komen jaarlijks miljoenen liters grondwater in de riolering terecht. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, het kan in de waterzuiveringsketen voor problemen zorgen. 

Aquafin wil daar verandering in brengen en lanceert met partners VUB en WerfWater en de steun van Vlaanderen Circulair het project HERBRONNEN.

 

Oplossingen en uitdagingen voor circulaire bronbemaling

HERBRONNEN wil de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling vandaag in de weg staan, in kaart brengen en er duidelijke oplossingen voor aanreiken. De focus ligt op het stimuleren van retourbemaling. Dit proces brengt het opgepompte grondwater opnieuw in de bodem in de nabijheid van de werf, zodat de bemaling minder impact heeft op de grondwaterstand in de omgeving.

Daarnaast focust HERBRONNEN zich ook op het verbeteren van de waterkwaliteit zodat het toepassingsgebied voor hergebruik vergroot kan worden. Op basis van de beschikbare laboresultaten wordt bekeken wat de meest voorkomende vervuilingen in het bemalingswater zijn en hoe het water gezuiverd en hergebruikt kan worden.

HERBRONNEN wil de dialoog opentrekken naar alle stakeholders en demonstreren dat circulaire bronbemaling veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar kan gebeuren. Via het project wil Aquafin instrumenten aanreiken om enerzijds een gebruikersplatform op te stellen voor aanbieders en gebruikers van bemalingswater en anderzijds mee vorm te geven aan het beleidskader, zodat meer werfwater gebruikt kan worden voor essentiële toepassingen.

bemaling

Leen Van den Bossche

Gebiedsingenieur