Aquafin onderschrijft de 'Ethische code Infra Vlaanderen

Ondertekening Ethische code (c)Frederik Beyens

Onze wereld verandert snel. Razendsnel. We gaan vandaag heel anders met elkaar om dan twintig jaar geleden, zowel in de privésfeer als op de werkvloer. Om die evolutie tegemoet te komen, lanceerden Aquafin, samen met nog 5 andere partners uit de bouwsector, op 24 september een ethische code. Niet om als een folder om aan de muur te hangen, maar om te integreren in de werking. Van de werf tot aan het hoofdkantoor. Het is daarmee de allereerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen.

Want ondanks goede bedoelingen loopt er al eens iets fout in de sector; een collega maakt een ongepaste mop, een leidinggevende overrompelt zijn nieuwe werknemer met opdrachten, er ontstaat een misverstand in de communicatie omdat een van de partijen niet bekend is met een bepaalde communicatietool. Om zo'n zaken in goede banen te leiden, stelde de initiatiefnemers een ethische code op.

Zo’n code moet dan dienen als houvast. Als een verzameling van afspraken waartoe iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren. Waar men respect heeft voor zijn medemens, en partners ziet in plaats van concurrentie. ‘Bouwen aan Ethiek’ zal dan ook opgenomen worden in de bestekken van onder meer Aquafin en op termijn zullen er vertrouwenspersonen komen waar iedereen altijd bij terechtkan.

Ignaas Devisch (c)Frederik Beyens

Met de hulp van Ignaas Devisch

De ethische code kreeg de naam ‘Bouwen aan Ethiek’ mee, en kwam tot stand toen de stichtende partners OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers), Vlaamse sector-organisatie Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, ORI (sectororganisatie Belgische advies- en ingenieursbureaus), VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen) de krachten bundelden.

De partners kregen hierbij de gewaardeerde hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch, die al verschillende organisaties, waaronder Club Brugge, op weg heeft geholpen naar een ethische code. De oprichters hopen dat de code “zich als een olievlek verder over de sector zal uitbreiden en navolging zal kennen”. Want, zo zeggen ze: “Een ethische code is geen blitse poster aan de muur. Bouwen aan ethiek doe je elke dag.”

Wil je de meer weten over de ethische code? Kijk dan snel op de website rond bouwen aan ethiek. Je vindt er uiteraard de volledige ethische code, maar ook getuigenissen of afbeeldingen om bijvoorbeeld op te hangen in de werfkeet.

Heb je vragen over de ethische code, stuur dan een mailtje naar info@bouwenaanethiek.be

Visual 'Bouwen aan ethiek'