Aquafin ondertekent Green Deal Biodiversiteit

Samen met meer dan 110 andere Vlaamse bedrijven, organisaties en lokale besturen ondertekende Aquafin vanmorgen de Green Deal met ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Waarom de Green Deal belangrijk is voor ons

Extra inspanningen op 400 ha bedrijfsterreinen

Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het 'groenblauwe netwerk' en maken de omgevingskwaliteit binnen én buiten het terrein gezonder. Dat is de reden waarom het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid met de Green Deal oproept om een engagement uit te spreken. In totaal worden ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen tegen september 2021 met permanente en tijdelijke natuur ingericht. Maar liefst 400 hectare daarvan behoren tot het engagement van Aquafin. Directeur Organisatie Ontwikkeling Sabine Schellens ondertekende de Green Deal.

Sabine Schellens ondertekent de Green Deal

Meer biodiversiteit

Werken aan meer biodiversiteit op onze meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen doen we al veel langer dan vandaag. Zo gebruiken we al meer dan tien jaar geen pesticiden meer en besteden we veel aandacht aan de aanleg met streekeigen groen en een ecologisch groenbeheer. In het kader van de Green Deal heeft Aquafin een concreet actieplan opgesteld waarin meer grasvelden en braakliggend terrein wordt omgevormd naar bloemenweides, de bestaande bloemenweides en rietvelden gefaseerd zullen gemaaid worden, het Bermbeheer zal toegepast worden, extra fruit- en andere bomen worden aangeplant, er meer ruimte komt voor kikkerpoelen, bijenkasten, takkenrillen enz.

De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst waar Aquafin graag mee zijn schouders onder zet!