Aquafin plant 3000 bomen naast RWZI Halen

In haar bosuitbreidingsplan ‘Meer bos voor Vlaanderen’ roept minister van Omgeving Zuhal Demir op tot de aanleg van 4000 extra ha bos tegen 2024. Een actie die perfect past binnen het Green Deal-engagement van Aquafin om op 400 ha bedrijfsterreinen inspanningen te doen om de biodiversiteit te verhogen. Van 2020 tot 2024 zullen we elk jaar 10.000m² extra bos aanleggen.

boomplantdag2

Grootste project in 2021

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit er te vergroten. Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations. We kunnen hiervoor rekenen op een geëngageerde werkgroep die op zoek gaat naar opportuniteiten en de uitvoering in goede banen leidt.

Het grootste bosproject vindt dit jaar plaats in Halen. Op het terrein van 8000m² naast de RWZI worden 3000 struiken en bomen aangeplant. De aftrap van dit project werd vrijdag 15 januari gegeven in aanwezigheid van de raadgever Natuur van het Kabinet Demir, de burgemeester en de kindergemeenteraad van Halen.

Door de regenval van de afgelopen dagen, lag het terrein er drassig bij en werden symbolisch een 100-tal bomen geplant. Als de ondergrond weer wat droger is, wordt de rest in de grond gestoken. Het nieuw aan te leggen bos wordt bovendien publiek toegankelijk en er komt ook een wandelpad. Binnenkort dus een nieuw groen plekje voor de buurt.

Vlaamse belofte

Van 2020 tot 2024 zal Aquafin elk jaar 10.000m² extra bos voorzien in Vlaanderen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is enthousiast over de inspanningen van Aquafin: "De ambitie is groot. Tegen het einde van de legislatuur willen we 20 keer de oppervlakte van Monaco hebben bebost in Vlaanderen. We kunnen daarbij alle hulp gebruiken. Met een jaarlijkse bijdrage van 10.000 vierkante meter extra bos, draagt Aquafin meer dan zijn boompje bij." 

Toon Van Dorpe

Manager Hemelwaterplannen