Aquafin realiseert projectbudget voor 2020

Zelfs in een onzeker coronajaar is Aquafin erin geslaagd om het volledig projectbudget voor 2020 te realiseren. Dit zowel voor het volume aan projecten dat op de markt werd gebracht als het aantal afgeronde projecten. 

werf

Samenwerking loont

Half maart werden we geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus. De strenge maatregelen hadden ook zware gevolgen voor de bouwsector: zo goed als alle werven kwamen stil te liggen. Eind april kwam er vanuit de Vlaamse regering, de Vlaamse Confederatie Bouw en VlaWeBo de vraag om vanuit de opdrachtgevers richtlijnen op te stellen om opnieuw aan de slag te kunnen. Er werd een leidraad opgesteld die door Vlario als basis naar voren werd geschoven voor de aanpak in de hele sector.

Maar ook na de heropstart van de werven waren niet alle zorgen van de baan. Dit najaar trok de aannemerssector van weg- en rioleringswerken nog aan de alarmbel over het dalende volume aan nieuwe projecten dat op de markt komt via openbare aanbestedingen. 

We zijn opgetogen om te kunnen meedelen dat Aquafin erin geslaagd is om zijn volledig projectbudget te realiseren. Dat betekent dat zowel het volume projecten dat is afgerond, als het volume projecten dat op de markt is gebracht, gerealiseerd werd. Ook in 2021 is er dus een bestendiging van de werkzekerheid voor de aannemers. 

Dit resultaat zouden we nooit halen zonder een goeie samenwerking met onze technische partners. Samen sterk! 

 

Ik wil jullie uitdrukkelijk bedanken voor alle geleverde inspanningen voor het behalen van dit resultaat. Onze grootste waardering voor de aanhoudende inzet daarvoor en om er blijven voor te gaan in een moeilijk coronajaar.

Eli Desmedt namens VlaWeBO

Opdrachten

Hier vind je een overzicht van alle opdrachten die Aquafin op de markt brengt. Een offerte indienen doe je via e-procurement, een digitaal platform van de overheid.