Aquafin tekent Green Deal Circulair Bouwen

Via dit gezamenlijk engagement zal Aquafin samen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducten, lokale en regionale overheden en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot een dagelijkse realiteit te maken.

Waarom Circulair Bouwen?

Om tegen 2050 een circulaire economie te hebben in Vlaanderen is het belangrijk dat de bouwsector mee op de kar springt. De sector is verantwoordelijk voor zo'n 30 tot 40 procent van ons afval en bovendien heeft de manier waarop we bouwen en wonen een grote impact op onze CO2-uitstoot. De transitie naar een circulair bouwmodel, waarin producten en bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt worden, dringt zich op.  

In de Green Deal staat samen doen en leren centraal. Aquafin brengt zijn kennis en ervaring samen in een lerend netwerk en engageert zich om:

  • Tegen 2023 minstens één circulair pilootproject op poten te zetten
  • Actief deel te nemen aan het lerend netwerk waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden met andere deelnemers
  • Alle data, resultaten en ervaringen uit het project te delen zodat de hele sector eruit kan leren
  • De principes van circulair bouwen structureel in te bedden in de organisatie
ondertekening green deal
(c) Luc Roymans

Campus Aquafin: ambitieus bouwproject met nadruk op circulair

Najaar 2019 starten ingrijpende werken aan ons hoofdkantoor in Aartselaar. Onze huisvesting is aan vernieuwing toe en we hebben een heuse 'Campus Aquafin' voor ogen. We willen meer dan alleen maar een renovatie van de gebouwen maar ons als gezond bedrijf richten op een duurzame toekomst.

Met het nieuwe hoofdkantoor willen we een positieve impact op onze medewerkers en buurt creëren. Denk aan biodiversiteit of de deuren openzetten voor andere bedrijven en partners. Maar ook de circulaire gedachte primeert bij het ontwerp en ontwikkeling van de nieuwe Campus. Dat is iets wat we onszelf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In het kader van de Green Deal Circulair Bouwen zullen we onze Campus dus ter beschikking stellen om materialen te testen of nieuwe technieken te gebruiken. Dit kan zowel in de infrastructuur als de omgevingsaanleg, zolang de circulaire gedachte maar primeert.