Aquafin trotse partner van “CurieuzeNeuzen in de tuin”

Je hebt het vast al gemerkt. De hitte- en droogterecords volgen elkaar op, en dat laat zich ook meer en meer voelen in jouw tuin. Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en natuurgebieden beter tegen de droogte, en wat maakt dat je tuin tijdens een hittegolf koel blijft? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit. Met de hulp van innovatieve technologie brengen zij op 5.000 meetpunten een half jaar lang de hitte en droogte in kaart.

campagnebeeld en logo CurieuzeNeuzen in de tuin

Citizen science

Net zoals de vorige Curieuzeneuzen-campagne wordt er opnieuw beroep gedaan op de brede bevolking om deel te nemen aan het onderzoek. Wie deelneemt, plaatste een sensor in zijn tuin volgens aangegeven richtlijnen. Niet alleen particulieren maar ook steden en gemeenten, scholen, natuur- en landbouwgebieden nemen deel aan het onderzoek. Voor de 5.000 beschikbare sensoren waren er maar liefst 50.000 kandidaten! 

De sensor meet de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem en de aanwezigheid van organische koolstof. Die waarden stuurt hij dagelijks door naar de databank van Curieuzeneuzen maar als deelnemer kan je ze ook volgen via een persoonlijk dashboard. Door de metingen te koppelen aan metadata over de werkelijk aanwezige verharding, vegetatie, het aantal maaibeurten, … willen de wetenschappers de impact van de combinatie van al deze verschillende factoren onderzoeken.

De metingen voor heel Vlaanderen kan je volgen op deze stippenkaart

Nog tot 2 oktober 2021 lopen de metingen door.

Naar de Curiezeneuzen-website

Op naar een klimaatrobuuste tuin en publieke ruimte

Aquafin is trotse partner van “CurieuzeNeuzen in de tuin”. Naast het verzamelen, transporteren en zuiveren van huishoudelijk afvalwater, staat slim omgaan met water centraal in onze missie. De link met het nieuwe Curieuzeneuzen-project is dan ook zonneklaar. Door de klimaatverandering krijgen we niet alleen te maken met langere droogteperiodes, soms kan het lokaal ook heel hard regenen. Het rioleringsstelsel is niet voorzien op hevige piekbuien waarvan de intensiteit alleen nog toeneemt. Het zou maatschappelijk en economisch ook niet te verantwoorden zijn om buizen aan te leggen die élke bui aan kunnen.

De beste oplossing is om het regenwater ter plaatse te houden en het te gebruiken of het de ruimte te geven om in de bodem te dringen zodat het de grondwatertafel aanvult. Met de opmaak van hemelwater- en droogteplannen adviseren we steden en gemeenten rond een duurzaam waterbeheer. Maar ook in onze eigen rioleringsprojecten passen we waterslimme maatregelen toe waar het kan. Hoe meer regenwater er in de grond kan dringen, hoe minder er moet afgevoerd worden. En dat verkleint aanzienlijk het risico op wateroverlast of overstorten van ongezuiverd afvalwater naar een waterloop omdat de riool overvol zit.

Samen maken we Vlaanderen blauwgroen

Maar ook jij kan bijdragen! Een groene, klimaatbestendige inrichting van je tuin en de publieke ruimte helpt overlast en schade door piekbuien te beperken. Bovendien is het aangenamer om in te wonen en te leven. Op onze website blauwgroenvlaanderen.be vind je heel wat inspiratie om je op weg te helpen. Midden maart voorzien we naast de bestaande tips voor publiek domein en huis en tuin, ook nog een extra luik voor scholen.

Naar blauwgroenvlaanderen.be voor inspiratie

voorbeeld van sensor in tuin