Belangrijke opdrachtgever voor de Vlaamse bouwsector

Elk jaar draagt het Vlaamse Gewest aan Aquafin een Optimalisatieprogramma op dat projecten bevat voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur. In 2017 werd het programma 2018 opgedragen voor een investeringswaarde van 230 miljoen euro. Wanneer het ontwerp van een project klaar is en Aquafin over de nodige vergunningen beschikt, is het rijp voor uitvoering.

Vorig jaar brachten we voor 150 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt.

projectleider bij Aquafin

150 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt

ia een aanbestedingsprocedure stelt Aquafin een aannemer aan. Gezien het aantal projecten dat Aquafin jaarlijks op de markt brengt en hun waarde, zijn we een belangrijke opdrachtgever voor de Vlaamse bouwsector. De totale doorlooptijd van een project kan oplopen tot zes jaar omdat er vaak veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Vorig jaar hebben we voor 150 miljoen euro aan nieuwe projecten aanbesteed. We trachten de aanbestedingen zo goed mogelijk te spreiden over het jaar om het organisatorisch werkbaar te houden voor onze technische partners, ook al maakt de veelheid aan betrokken partijen bij onze projecten dat moeilijk.

Opdrachten voor technische partners