Boerderij van de toekomst draait op gezuiverd afvalwater

Smart Farmers, de Gentse start-up achter de ‘Urban Smart farm’ opent op 25 oktober haar demonstratie-installatie ‘Aquaponics 2-0’ aan de Drongensesteenweg in Gent. Samen met Aquafin trappen ze hun onderzoek af naar het gebruik van gezuiverd en opgewaardeerd afvalwater in de landbouw.

Aquaponics is de combinatieteelt van vissen en planten

Reststromen worden grondstoffen

Aquaponics is de combinatieteelt van vissen en planten. Smart Farmers bouwde een slimme voedselproductiesite in vier containers op de terreinen van Aquafin in Gent. Vissen en schaaldieren leven in één ecosysteem met gastronomische gewassen. Natuur en technologie worden samengebracht in een hyperefficiënte en duurzame productie-omgeving. Pascal De Bondt en Bart Kregersman van Smart Farmers willen zo bijdragen tot een meer duurzame en lokale landbouw.

Jaarlijks verbruiken we in Vlaanderen 360 miljoen kubieke meter drinkwater. Met onze 300 installaties voor de zuivering van rioolwater hebben we op jaarbasis 800 miljoen kubieke meter gezuiverd afvalwater ter beschikking, verspreid over Vlaanderen. Daarin schuilt dus een enorm potentieel.

Jan Goossens -Algemeen directeur

Synergie tussen waterzuivering en voedselproductie

Afgelopen zomer proefde Vlaanderen opnieuw van waterstress. Tegen 2040 zal waterstress een constante zijn in onze regio. Hergebruik van (opgewaardeerd gezuiverd) water is naast slimme landbouw de sleutel voor voedselproductie in droge tijden. Smart Farmers krijgt hier een duwtje in de rug van Aquafin: samen verkennen ze de synergie tussen waterzuivering en voedselproductie dichtbij de stad. De Gentse tech start up stelt haar demonstratie-installatie ter beschikking en Aquafin levert de wetenschappers voor dit onderzoek naar meer waterefficiëntie.

Dit is een nieuwe stap in de stedelijke circulaire economie: naast water zullen beide bedrijven ook energie, warmte, CO2 en andere reststromen delen.

Smart Farmers bouwt in 2019 een Gentse stadsboerderij van 2000m² om dit alles in de praktijk te zetten in een boerderij, gespecialiseerd in gastronomische teelten.

Aquaponics is de combinatieteelt van vissen en planten

Effluent als alternatieve bron van water

Gezuiverd afvalwater heeft verschillende mogelijke toepassingen voor steden en gemeenten, de landbouw en de industrie.

Meer info