Bouw mee aan de toekomst van lokaal circulair water in Vlaanderen

De watervoorraden in Vlaanderen komen steeds meer onder druk te staan. Iedereen moet in de toekomst slimmer en duurzamer omgaan met water.
Pidpa, De Watergroep en Aquafin nodigen je uit om mee te werken aan het waterbeleid van morgen. We lanceren hiervoor enkele uitdagingen, met de nadruk op lokaal, circulair water. Op een innovatieplatform kan je deze uitdagingen bekijken, ideeën toevoegen, bijdragen van andere deelnemers becommentariëren,…
Bouw jij mee aan de toekomst van ons lokaal circulair water?

Challenge aquafin

Wat zijn de drempels om collectieve systemen voor duurzaam, circulair (regen)waterbeheer op te zetten en te beheren?

Huishoudens en individuele bedrijven leveren al de nodige inspanningen om duurzaam met (regen)water om te gaan. Collectieve systemen, zoals een gezamenlijke aanpak op een bedrijventerrein of bij een verkaveling, zouden veel meer potentieel hebben, maar worden te weinig benut.

In deze challenge van Aquafin gaan we eerst op zoek naar de drempels die bestaan voor zo’n collectieve systemen. Welke obstakels staan in de weg? Daarna gaan we op zoek naar manieren om deze drempels weg te werken!

Ga naar deze challenge

Iedereen kan deelnemen

We dagen iedereen uit om mee te denken over onze water-challenges: bedrijven, kennisinstellingen, de onderwijssector, start-ups, non-profit organisaties, sectorgenoten, ...

Via het innovatieplatform EY CogniStreamer kan je de uitdagingen bekijken, ideeën toevoegen, bijdragen van andere deelnemers becommentariëren, liken, aanvullen en resultaten evalueren. De hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt, bepaal je zelf!