Corona-maatregelen van Aquafin

Aquafin stelt installatiebezoeken uit tot september. Ook op heel wat werven werden de werken voor onbepaalde tijd stilgelegd. Check bij "Particulieren > Waar werken we" het recentste nieuws in verband met het verloop van de werken in jouw buurt.

Infoavonden en schoolbezoeken

Om de verdere verspreiding van het Corona-virus te helpen voorkomen, worden infovergaderingen over geplande werken en schoolbezoeken aan waterzuiveringsinstallaties uitgesteld naar een latere datum.

Rioleringswerken voor onbepaalde tijd stilgelegd

Ook op heel wat werven werden de werken voor onbepaalde tijd stilgelegd. Check bij "Particulieren > Waar werken we" het recentste nieuws in verband met het verloop van de werken in jouw buurt.

We informeren je wanneer werken terug starten

Wanneer de werken kunnen hervatten, is vandaag niet duidelijk. Uiteraard volgt Aquafin de toestand op de voet. De werken zullen pas opnieuw starten als de regering daar de uitdrukkelijke toelating voor geeft. Zodra we meer zicht hebben op een mogelijke herstart van de werken, zullen we je daar verder over informeren.

Veiligheid werf

Om de hinder waar mogelijk te beperken, hebben we de aannemer gevraagd om

  • de werf veilig achter te laten
  • de toegang naar de opritten maximaal open te houden.

We vragen je voorzichtig te zijn als je de werf passeert en jouw snelheid te matigen als je over de steenslag rijdt.

Vragen of meldingen

Als je een vraag hebt of als er zich op de werf een praktisch probleem stelt, dan staan de collega’s van het Aquafin Contactcenter voor je klaar via 03 450 45 45 of contact@aquafin.be (elke werkdag van 8.00 tot 19.00 uur).

Voor noodgevallen buiten de werkuren bel je het gratis nummer 0800 16 603.

Door deze maatregel zullen de werken in uw straat, en dus ook de hinder, langer duren dan verwacht. Uitzonderlijke gebeurtenissen vragen echter om uitzonderlijke ingrepen. We hopen dat we hiervoor op jouw begrip mogen rekenen.