De goedkoopste zijn is niet meer genoeg

Vorig jaar startte Aquafin met aanbestedingen waar niet enkel de prijs maar ook de ervaringen uit vorige projecten mee bepaalt welke aannemer de opdracht binnenhaalt. Deze nieuwe methode zal vanaf dit jaar toegepast worden voor alle nieuwe projecten waarvan het bedrijf bouwheer is.

Ervaringen tellen mee

Voor de uitvoering van de werken wil Aquafin eerdere ervaringen met aannemers laten meespelen bij de aanbesteding van projecten. Dit gebeurt al bij de ontwerpers van projecten. Aquafin heeft hier al geruime tijd ‘multilaterale overeenkomsten’ lopen, waarbij opdrachten worden toegewezen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteitsscore van het studiebureau.

Kwaliteit graag

“We dragen een kwalitatieve uitvoering hoog in het vaandel. Behalve technische kwaliteit vallen onder dit begrip onder meer ook veilig werken, hinderbeperking voor de omgeving, oog voor afwerking en communicatie. Allemaal voorwaarden die we opnemen in onze bestekken,” legt directeur Projectmanagement Dirk De Waele uit. “Aannemers die netjes volgens onze bestekvoorschriften werken, worden daar vandaag soms voor gestraft. Ze nemen de extra kosten voor de Minder Hindermaatregelen die we opleggen, mee op in hun inschrijvingsprijs. Daardoor kan die hoger liggen dan de offerte van collega’s die het minder nauw nemen met onze vereisten. Zo grijpen goede aannemers naast de opdracht, of ze moeten hun marges laten zakken. Tegelijk hebben wij geen garantie dat ons project kwaliteitsvol wordt uitgevoerd.”

Aannemersscores

In overleg met de sectorvertegenwoordiging van de aannemers werkte Aquafin een systeem uit dat rekening houdt met de aannemersscores. Het bedrijf kent deze scores halfjaarlijks toe op basis van verschillende evaluaties, in diverse fasen van een project. De scores worden telkens meegedeeld aan de aannemers. Dirk De Waele: “We berekenen de scores sinds drie jaar en hebben dus een voldoende betrouwbaar beeld van wat we mogen verwachten van de aannemers. Vanaf nu gaan we er ook daadwerkelijk mee aan de slag.”

Voor het gros van de nieuwe projecten zal er een minimum score moeten gehaald worden om een offerte te mogen indienen. Daarna is het nog altijd de prijs die bepaalt wie de opdracht binnenhaalt. Voor projecten met een grote maatschappelijke impact, wordt er in twee stappen gewerkt. Eerst lanceert Aquafin een oproep voor kandidaten die voldoen aan een bepaalde minimumscore. In een volgende stap gaat het bedrijf verder met de drie tot vijf aannemers die de hoogste kwaliteitsscore hebben. Alleen zij mogen uiteindelijk een offerte indienen.

Instappers

Aannemers die nog nooit of niet vaak voor Aquafin hebben gewerkt en die nog geen aannemersscore hebben gekregen, worden beschouwd als instapper. Voor het merendeel van de nieuwe projecten mogen instappers meedoen. Als ze willen meedingen naar projecten met een grote maatschappelijke impact, moeten ze een dossier met referenties voorleggen.

werf