Deelname aan Voka Charter Duurzaam Ondernemen

We toetsen onze inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan het internationale kader rond duurzaamheid.

VOKA charter 2020

Jaarlijks actieplan

Aquafin tekende begin 2019 in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. We dienen hiervoor jaarlijks een actieplan in waarvan de uitvoering het jaar nadien wordt geëvalueerd door een team van onafhankelijke deskundigen. Voor elk van de 5 P's (people, planet, prosperity, peace en partnership) moet er telkens minstens één actie gedefinieerd worden. Zo kijken we ook vanuit een internationale context naar onze inspanningen op het vlak van MVO.

Het eerste actiejaar 2019-2020 sloten we alvast met succes af.