DNA coronavirus in rioolwater niet schadelijk

Het afvalwater dat via de riolering op de zuiveringsinstallaties binnenkomt, kan DNA-materiaal van het coronavirus bevatten. Maar een normale zuivering en beluchting geeft geen aanleiding tot aerosolvorming die zich kan verspreiden over de installatie of buiten het terrein van de zuiveringsinstallatie. Maximaal toepassen van hygiënemaatregelen blijft wel noodzakelijk. 

Geen gevaar voor omwonenden

Het coronavirus is niet lang bestand om te overleven in afvalwater maar voorzichtigheid is geboden. Er zijn geen bewezen besmettingen uit afvalwater en deze worden vanuit wetenschappelijk standpunt ook niet verwacht. Onze medewerkers blijven zich wel beschermen tegen aerosolen van afvalwater. Deze aerosolen komen enkel vrij bij spuitwerken n.a.v. verstoppingen. Een normale zuivering en beluchting geeft geen aanleiding tot aerosolvorming. De deeltjes zullen zich dus niet verspreiden over of buiten de grenzen van de installatie. 

Bewoners die in de buurt van een zuiveringsinstallatie wonen, lopen dus geen enkel risico om besmet te raken door aersolen. Net zoals de medewerkers die werken op onze RWZI wordt van bewoners ook verwacht de nodige hygiënevoorschriften in acht te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.