Een gesloten sanitatieketen voor Bamako

Aquafin werkt al vele jaren samen met Join for Water (vroeger Protos). Momenteel helpen we bij de bouw van een behandelingsinstallatie voor slib afkomstig van latrines in Bamako, de hoofdstad van Mali.

logo Join For Water

Toegang tot verbeterde sanitaire installaties

Join For Water is een Belgische ngo die zicht voluit richt op water, vaak de start van alles. Geen wonder dat Aquafin al vele jaren zijn steun verleent aan deze organisatie die tot voor kort 'Protos' heette. Die steun bestaat zowel uit financiële sponsoring als technische expertise van onze medewerkers. Na de succesvolle afronding van een project in Madagaskar, waarbij we advies gaven voor de aanleg en het onderhoud van slibdroogbedden, ligt de focus nu op een project in Mali. Het doel is om de levensomstandigheden van 100.000 mensen in 9 achtergestelde wijken van de hoofdstad Bamako te verbeteren.

Toegang tot hygiënisch sanitair is daarbij de eerste stap. Join For Water zorgde in eerste instantie voor de bouw van 34 blokken met latrines in scholen, meer dan 1.000 familiale latrines die zijn aangesloten op een zinkput, 725 wasgelegenheden die ook zijn aangesloten op een zinkput en 378 aansluitingen op een klein rioleringsnetwerk. Bovendien werden de inwoners gesensibiliseerd rond de risico's van een gebrekkige hygiëne en een correct gebruik van de toiletten.

Slib ruimen en verwerken

Zinkputten die vol geraken, moeten tijdig en op een correcte manier geruimd worden. De ruimdiensten die hiervoor zorgen, werden opgeleid en begeleid door Join For Water. Voor de behandeling van het slib uit de latrines, moet er nog een behandelingsinstallatie gebouwd worden. Begin 2018 werd de gedetailleerde voorstudie voor een vergisting afgewerkt. Een vrijwilliger-expert van Aquafin boog zich over de plannen en stuurde bij waar nodig. Ook de aannemer is ondertussen aangesteld maar er kan nog niet gebouwd worden omwille van institutionele en politieke problemen in de regio. Eens er een oplossing gevonden is, kan de aannemer van start gaan en zal de sanitatieketen helemaal rond gemaakt worden.