Een hemelwaterplan voor Antwerpen

Voor de stad Antwerpen maakten water-link en Aquafin als rioolbeheerders in 2017 een hemelwaterplan op dat de ondergrondse systeemkeuzes voor het ganse grondgebied vastlegt. Centrale uitgangspunt was de beste optie voor het hemelwater. Het plan geeft daarom ook aan hoeveel regenwater er ter plaatse moet infiltreren en welke bronmaatregelen kunnen toegepast worden zoals groendaken, ontharding en hergebruik van regenwater op privaat en openbaar domein.

Hemelwaterplan antwerpen

Infiltratie voorop, ook in de stad

In de historische binnenstad krijgen enkel de zones die eenvoudig kunnen afwateren naar de Schelde en de zones waar een regenwaterleiding een oplossing biedt voor wateroverlast krijgen nog een aparte leiding voor afval- en regenwater. Op de andere locaties is gekozen voor één leiding in combinatie met zoveel mogelijk infiltratie van regenwater in de bodem. Best revolutionair voor een stad, maar een bewuste keuze!