Eerste zonnepanelen op zuiveringsinstallatie Harelbeke

Pilootproject duurzame energie

Met de plaatsing van 6.500 m² zonnepanelen op de zuiveringsinstallatie van Harelbeke start Aquafin met de productie van duurzame energie. Tegen 2030 wil Aquafin zijn energieverbruik drastisch doen dalen en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

“De zuiveringsinstallatie van Harelbeke is het eerste van twee pilootprojecten waar we groene stroom willen opwekken met zonnepanelen”, zegt Bart Ryckaert, Energie Portfolio Manager.

Zonnepanelen

Met de zonnepanelen produceren we 20% van ons jaarverbruik op de site. Er wordt 1 megawatt aan panelen geplaatst, wat overeenkomt met een jaarlijkse energieproductie van 820.000 kWh. Dat is genoeg om 250 gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien. De panelen worden in een schansopstelling op palen van zo’n 70 cm hoog geplaatst. De totale oppervlakte beslaat ongeveer 6.500 m². In de ruimte eronder is er plaats voor de begroeiing van schaduwplanten, waarmee we de biodiversiteit aanwakkeren.

Meer groene stroom

De installatie van Oostende wordt de tweede piloot. Na de grote sites komen ook de kleinere installaties aan de beurt, mogelijk in combinatie met groendaken.

Aquafin is een grootverbruiker van stroom om de waterzuiveringsinfrastructuur draaiende te houden en wil koploper zijn met zijn energiebeleid en niet enkel doen wat strikt wettelijk noodzakelijk is. “Volgens de huidige planning wekken we begin volgend jaar zelf onze eerste groene stroom met zonnepanelen op en is de spreekwoordelijke (groene) trein richting 2030 definitief vertrokken”, besluit Bart.