Effluentophaling weer mogelijk op beperkt aantal RWZI's

Op de Droogtecommissie van 1 september 2022 werd beslist dat op een beperkt aantal RWZI's effluent kan afgehaald worden, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Vandaag voldoen de RWZI’s van Gent, Mechelen-Noord en Oudenaarde aan die voorwaarden. Een aantal andere is nog in onderzoek.

Aantal RWZI's stellen deuren weer open voor effluentophaling

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater. Als je het gezuiverde afvalwater als proceswater of voor irrigatie wilt gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Zonder bijkomende zuivering is het gezuiverde afvalwater van Aquafin niet geschikt voor menselijke consumptie of toepassingen waarbij direct menselijk contact mogelijk is.

Op de Droogtecommissie van 1 september 2022 werd beslist dat op een beperkt aantal RWZI's effluent kan afgehaald worden, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Vandaag voldoen de RWZI’s van Gent, Mechelen-Noord en Oudenaarde aan die voorwaarden. Een aantal andere is nog in onderzoek.

Er werden ook restricties aan de gebruiktoepassingen opgelegd: het gezuiverde afvalwater mag enkel gebruikt worden voor irrigatie van niet eetbare teelten. Besproeiing van grasvelden of groenonderhoud is dus toegelaten

Ga naar het aanvraagformulier

Opgelet! Het effluentwater mag absoluut niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en sanitaire doeleinden (o.a. drinken, voedselbereiding, vaat, bad, douche,…). Irrigatietiepassingen zijn daarom beperkt tot irrigatie van niet eetbare teelten. Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) moet worden vermeden. Dit geldt zowel voor de toepasser/gebruiker, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.

Meer weten over de toepassingen van gezuiverd afvalwater? Je leest het hier

Eva Bogaerts

Afname gezuiverd water