Elke dag werken aan goede zuiveringsresultaten

Wie zou niet blij zijn met 100% op zijn jaarrapport? In 2019 voldeden alle 319 zuiveringsinstallaties van Aquafin aan alle normen! Het lijkt evident maar dat is het allerminst, want ondanks een nauwgezette opvolging kunnen verschillende factoren roet in het eten strooien.

rwzi Lier

Aquafin zuivert het afvalwater van 84% van de Vlamingen in één van zijn 319 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Na zuivering moet het voldoen aan strenge Europese en Vlaamse normen om het te kunnen lozen in een waterloop. Door een goede opvolging en efficiënte bedrijfsvoering ligt het slaagpercentage van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties altijd erg hoog. Toch was het in 2019 de eerste keer in de geschiedenis van Aquafin dat 100% van de zuiveringsinstallaties voldeed aan alle normen. Dat is echt geen evidentie als je weet dat één staal er kan voor zorgen dat een installatie dat jaar niet meer kan voldoen.

Verdund afvalwater

De weersomstandigheden hebben traditioneel een belangrijke invloed op de zuiveringsresultaten. Zo is een koude winter nadelig voor het biologische zuiveringsproces en geven staalnames op een regendag een minder goed resultaat dan op een droge dag. Doordat veruit de meeste riolen zowel regen- als afvalwater transporteren, is het afvalwater bij regenweer sterk verdund als het op de zuiveringsinstallatie toekomt. In sommige regio’s komt er zelfs oppervlaktewater in het rioleringsstelsel terecht. De concentraties van de te verwijderen afvalstoffen in het binnenkomend afvalwater zijn door die verdunning dan al zo laag dat het moeilijk kan worden om het opgelegde verwijderingspercentage te halen.

Technologie vervangen

In de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties volstaat de gebruikte technologie in normale omstandigheden voor het halen van de normen. Een klein aantal installaties werkt echter nog met verouderde technologie waarmee dat moeilijker is. Aquafin vervangt die technologie stapsgewijs.

Behalve de weersomstandigheden en verouderde technologie kunnen ook storingen in het zuiveringsproces zelf spelbreker zijn. Er zijn veel mechanische onderdelen en er wordt gewerkt met kwetsbare biologische processen. Bovendien heeft Aquafin helemaal geen controle op de samenstelling van het binnenkomende afvalwater en kunnen bijvoorbeeld lozingen in het rioleringsstelsel het zuiveringsproces verstoren.

Goede opvolging

Alertheid en een nauwgezette opvolging van het zuiveringsproces zijn dus cruciaal, ook al werken we veel met automatische sturingen. Met een goed onderhoud kunnen we de kans op technische storingen klein houden, maar uitsluiten kunnen we niets. En als er toch iets fout loopt, krijgt onze medewerker van wacht een alarm en komt het erop aan om snel en efficiënt in te grijpen. Die 100% op het rapport mag geen toevalstreffer zijn, we streven er elk jaar naar. Toch is het een uniek resultaat!