En dan zie je plots het resultaat van je werk voorbij zwemmen!

Water zuiveren loont! Een alerte collega zag een bever genieten van het propere water van de Stiemerbeek. Het jonge dier zwom voorbij het lozinsgspunt van onze waterzuiveringsinstallatie in Genk, net daar waar het proper water terug de natuur ingaat!

Bever gespot in de Stiemerbeek

Een alerte collega van onze waterzuiveringsinstallatie in Genk filmde een jonge bever die genoot van het propere water van de Stiemerbeek. Het dier zwom net voorbij het punt waar het gezuiverde water terug de natuur in gaat. Hét bewijs van de inspanningen die we bij Aquafin leveren voor propere waterlopen!

Hoe werkt waterzuivering?

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst in feite het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het aantal inwoners dat aangesloten wordt op de installatie. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Van afvalwater tot gezuiverd water