Geen corona gevonden in gezuiverd afvalwater

Aquafin liet stalen onderzoeken op aanwezigheid van COVID-19. Na zuivering bleken alle sporen verdwenen.

RWZI Lier

Aquafin liet door het gespecialiseerde Nederlandse labo KWR stalen van het influent en effluent van 6 verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), gespreid over Vlaanderen, onderzoeken op sporen van COVID-19. Het gaat over de RWZI’s Wulpen, Gent, Aartselaar, Tienen, Leuven en Genk.

De analyseresultaten vertonen een gelijkaardig beeld als in Nederland: alle stalen van binnenkomend afvalwater bevatten sporen van het coronavirus. In het gezuiverde afvalwater dat naar de waterlopen gaat, werden géén virusdeeltjes teruggevonden. Het gaat voor alle duidelijkheid over RNA dat werd aangetroffen, erfelijk materiaal dat niets zegt over de besmettelijkheid van het virus, enkel over de verspreiding ervan.