Gezuiverd afvalwater als aanvullende waterbron bij droogte

In het voorjaar van 2017 kende Vlaanderen een lange droogteperiode. De druk op de watervoorraden was hoog en een aantal West-Vlaamse landbouwers en ook bedrijven kwamen in de problemen. Op dat moment bracht Aquafin de beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater als mogelijk alternatief voor sommige toepassingen onder de aandacht.

Gezuiverd afvalwater is stabiele bron van water

Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater, effluent genaamd, al veel langer aan als alternatief voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Door de vele parameters waaraan het moet voldoen, heeft het al een zeker kwaliteitsniveau. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een overeenkomst met Aquafin afsluiten en vervolgens het effluent direct gebruiken of verder opwaarderen.

Droog maïs

Toenemende vraag in droge zomer

Maar liefst 37 nieuwe contracten voor de ophaling van gezuiverd afvalwater sloot Aquafin af in de periode juni-juli van 2017. Vooral West-Vlaamse landbouwers grepen het aanbod met beide handen aangezien het door de extreme droogte verboden was om water op te pompen uit waterlopen, bekkens, buffers en vijvers. Wanneer ze ons ’s ochtends belden met de vraag om effluent te mogen gebruiken, konden ze ’s middags al hun eerste vracht ophalen. Op dat moment was dat voor hen pure noodzaak waarvoor wij met plezier een tandje bijstaken. Met soepele, kortlopende contracten kon Aquafin vlot inspelen op de plotse massale vraag. Nu de grote drukte wat is afgenomen, wil Aquafin samen met de Boerenbond, de provinciebesturen en de gemeenten bekijken wat er nodig is om effluent meer structureel in te zetten als alternatief voor ander waterbronnen.

Zonder verdere zuivering kan het perfect dienen om te koelen, te spoelen of velden mee te bevloeien. Maar mits de juiste extra zuiveringsstappen kan het opgewaardeerd worden tot eender welke gewenste kwaliteit en dus voor veel meer toepassingen gebruikt worden. Er zijn nog geen regels waaraan het effluent moet voldoen om het bijvoorbeeld te gebruiken voor het besproeien van gewassen. Desinfectie is een alleszins een minimum.