Hergebruik en infiltratie combineren

Kerelsplein in Roeselare is een stedelijk sport- en speelplein met verschillende faciliteiten. Hier komt een innovatief stedelijk waterretentiebekken dat meerdere functies zal combineren. Het zal regenwater vasthouden, hergebruik faciliteren en regenwater infiltreren.

Retin bekken

De combinatie van een retentiebekken en een infiltratiebekken met een slimme sturing tussen beide, biedt zowel een oplossing voor watertekort als een teveel aan water. Regenwater van omliggende verharding wordt opgevangen in het retentiebekken en kan gebruikt worden voor onder meer de irrigatie van sportterreinen. Het teveel aan water kan stapsgewijs in de bodem infiltreren via het infiltratiebekken.

Op de site Kerelsplein in Roeselare plant producent Aggeres samen met Aquafin en de stad Roeselare zo’n innovatief stedelijk retentiebekken. Het aansluiten van ongeveer 11.000 m² verharde oppervlakte op het bekken, zal de bestaande wateroverlast bij hevige regen inperken. De sportaccomodaties, jeugdwerking en school op de site verbruiken veel water en dat hoeft niet altijd leidingwater te zijn. De vele toiletten en het voetbalveld kunnen het best stellen met regenwater uit het retentiebekken. Een slimme sturing tussen de bekkens laat toe om te anticiperen op zware neerslag en zet de verschillende bassingedeeltes geheel of gedeeltelijk leeg door infiltratie of noodlozing.