Infiltratieproject in Turnhout wint FEBE award

FEBE is de Federatie van de betonindustrie en reikte op 28 november zijn jaarlijkse awards uit. Aquafin en de stad Turnhout wonnen de award voor een project in Turnhout waarbij tijdens de heraanleg van een bestaande wijk maximaal werd ingezet op de infiltratie van hemelwater.

straatbeeld met waterdoorlatende parkeervakken

Het project kende best wel wat uitdagingen: de omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch hoeft dit geen obstakel te zijn om hemelwater volledig te laten infiltreren in de bodem.

We werkten met een infiltrerende onderfundering onder het wegdek dat zelf ook waterdoorlatend is. Als het hard regent, en het water stroomt naar de zijkant van de weg, dan komt het in wadi's of in parkeervakken met grasdallen terecht.

Nog te veel water? Geen nood, de overloop leidt naar een poreuze buis onder de weg. Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis. Als extra veiligheidsmaatregel werd een prefab overstortkamer voorzien die het water voldoende de tijd laat om in de bodem te dringen.

geïntegreerde speeltuin

Het gaat hier om een woonwijk, waar volwassenen en kinderen veel tijd op straat doorbrengen. Ook daaraan werd gedacht in het ontwerp. De straten zien er nu veel groener uit en er is ook een speeltuintje geïntegreerd in het project. Samen met de verkeersremmende maatregelen verhoogt dit alles de belevingswaarde voor de buurt.

De jury van de FEBE awards was overtuigd door het totaalconcept van het ontwerp, dat helemaal gericht is op infiltratie van hemelwater: "Het resultaat is een mooi redundant systeem dat reeds zijn efficiëntie en robuustheid heeft aangetoond. Door de goede interactie tussen de structurele onderbouw en waterdoorlatende bovenbouw blijft het pleintje als speelplein behouden. Het is een maatschappelijk zeer relevant project waarbij de ondergrondse structuur het meest uitgesproken is."