Infiltrerende onderfundering

De eerste aanleg van een waterinfiltrerende wegopbouw onder een klassiek wegdek is een feit. Aquafin werkte dit innovatieve concept uit en paste het al toe in een project in Staden.

Regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en in de bodem laten dringen. Dat gaat het eenvoudigst bovengronds. Maar soms is dat helemaal niet mogelijk omdat er nu eenmaal verharding nodig is. Zeker als het gaat over wegen waar veel en zwaar verkeer over rijdt. Aquafin vond er een oplossing voor: een wegopbouw met infiltrerende onderfundering die haar werk doet in combinatie met een klassiek wegdek in asfalt of beton.

Hoe werkt het?

Het regenwater dat op het asfalt of beton valt, stroomt langs de zijkant van de weg naar infiltrerende kolken. Deze kolken lopen over naar poreuze U-goten die het water geleidelijk naar de doorlatende onderfundering brengen. De U-goot werd speciaal ontwikkeld voor dit concept en wordt nu dus voor het eerst gebruikt in Staden. Voor de onderfundering werden aangepaste materialen gebruikt die ervoor moeten zorgen dat de rijweg niet verzakt doordat er veel water in de ondergrond komt. De opbouw kwam tot stand in nauw overleg met wegenisexperten. Hij is dan ook niet alleen duurzaam op het vlak van waterbeheer maar ook wat betreft de stabiliteit van de weg. Uiteraard werd alles ook nog eens vooraf uitvoerig getest met proefopstellingen in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). Deze nieuwe wegopbouw is toepasbaar op heel veel wegen en moet mee helpen om onze omgeving klimaatrobuust te maken.

aanleg Staden

 

Eerste toepassing in Staden

Dat de klimaatrobuuste wegopbouw wel degelijk werkt, blijkt in de praktijk. Het concept werd voor het eerst toegepast in bij de heraanleg van de Slijperstraat in Staden (Oostnieuwkerke). De rijweg kreeg een waterdoorlatende onderfundering met een asfaltlaag. Het regenwater van de fiets- en voetpaden stroomt ook af naar de infiltrerende onderfundering van de rijweg. Omdat het om een eerste toepassing gaat, wordt het sponseffect van de nieuwe weg voortdurend gemonitord. De resultaten zijn nog beter dan verwacht. Het bijzonder natte jaar 2021 met zowel langdurige regen als korte, hevige buien was meteen een goede test voor het systeem. Bovendien heeft het gebied een leemachtige ondergrond, die minder goed doorlatend is.

Op de 3D-voorstelling hieronder zie je hoe het water zijn weg vindt in het systeem. De waterstanden worden iedere minuut digitaal opgemeten en dagelijks doorgestuurd. 

De afbeelding toont ook de 3 punten waar de metingen gebeuren:

  • groen: in de U-goot
  • blauw: in de onderfundering aan de zijkant van de weg
  • oranje: in de onderfundering in het midden van de weg

De eerste afbeelding is een momentopname van 14 januari 2021 om 23.20 uur. De bijhorende grafiek geeft het verloop van het regenwater in de verschillende delen aan (groene, blauwe en oranje lijn) tussen 12 en 25 januari 2021.

De tweede afbeelding is een momentopname van 19 juni 2021 om 23.40 uur. De bijhorende grafiek toont het verloop van het regenwater tussen 17 en 23 juni 2021. Als je beiden grafieken vergelijkt, merk je het verschil tussen typische langdurige winterse neerslag en zomerse piekbuien. 

concept winterbui
concept zomerbui