Infiltrerende onderfundering

De eerste aanleg van een waterinfiltrerende wegopbouw onder een klassiek wegdek is een feit. Aquafin werkte dit innovatieve concept uit en paste het al toe in een project in Staden.

Regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden en in de bodem laten dringen. Dat gaat het eenvoudigst bovengronds. Maar soms is dat helemaal niet mogelijk omdat er nu eenmaal verharding nodig is. Zeker als het gaat over wegen waar veel en zwaar verkeer over rijdt. Aquafin vond er een oplossing voor: een wegopbouw met infiltrerende onderfundering die haar werk doet in combinatie met een klassiek wegdek in asfalt of beton.

Hoe werkt het?

Het regenwater dat op het asfalt of beton valt, stroomt langs de zijkant van de weg naar infiltrerende kolken. Deze kolken lopen over naar poreuze U-goten die het water geleidelijk naar de doorlatende onderfundering brengen. De U-goot werd speciaal ontwikkeld voor dit concept en wordt nu dus voor het eerst gebruikt in Staden. Voor de onderfundering werden aangepaste materialen gebruikt die ervoor moeten zorgen dat de rijweg niet verzakt doordat er veel water in de ondergrond komt. De opbouw kwam tot stand in nauw overleg met wegenisexperten. Hij is dan ook niet alleen duurzaam op het vlak van waterbeheer maar ook wat betreft de stabiliteit van de weg. Uiteraard werd alles ook nog eens vooraf uitvoerig getest met proefopstellingen in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). Deze nieuwe wegopbouw is toepasbaar op heel veel wegen en moet mee helpen om onze omgeving klimaatrobuust te maken.

aanleg Staden

 

Eerste toepassing in Staden

In de Slijperstraat in het West-Vlaamse Staden legde Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het regenwater wordt apart gehouden van het afvalwater en wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden. In een latere fase komen er wadi's langs het traject. Dat zijn groenzones die afstromend regenwater van omliggende verhardingen opvangen en geleidelijk in de bodem laten dringen. Regenwater dat op de weg valt, zal via de innovatieve wegopbouw in de onderfundering terechtkomen. Die is waterdoorlatend en geeft het water af aan de bodem.

Het project in Staden is het eerste waar dit nieuwe concept werd toegepast. Hoewel de onderfundering nog niet helemaal klaar was, gaf een eerste fikse regenbui alvast een veelbelovende indruk!