'Innovatieve infiltratiebuizen' winnen FEBE award

Donderdag 25 november won Aquafin de FEBE Element Award, een award uitgereikt door de Federatie van de betonindustrie. Zij belonen elk jaar de meest inventieve en inspirerende projecten die uitgevoerd zijn met prefab beton. Het saneringsproject van de Slijperstraat in Staden was laureaat in de categorie 'Precast infrastructure'. De toepassing van innovatie infiltratiegoten maakt het een pioniersoplossing voor een klimaatproof wegenstructuur. 

Infiltrerende onderfundering voor het eerst toegepast in Staden

Ongeveer twee derde van alle verharding in Vlaanderen is toe te schrijven aan verharde wegen en opritten. Regenwater dat op zo’n verhard oppervlak valt toch laten infiltreren, zou een grote impact kunnen hebben. Aquafin ontwierp daarom een wegopbouw met infiltrerende onderfundering die dat mogelijk maakt in combinatie met een klassiek, verhard wegdek. In het West-Vlaamse Staden werd dit nieuwe concept voor het eerst toegepast.

“In deze opbouw van een rijweg blijft de toplaag uit asfalt of beton bestaan, maar voorzien we een permeabele fundering en onderfundering uit steenslag en zand,” verduidelijkt Rik Debusschere, projectmanager bij Aquafin. “Het regenwater stroomt van het wegdek in een extra grote infiltratiekolk die ook als filter dient voor het vervuilde water. Het propere water loopt vervolgens via een U-goot in de onderfundering. De onderfundering geeft het water dan langzaam af naar de bodem.”

Breed toepasbaar

Het volume van de U-goot is belangrijk omdat ze stortbuien moet kunnen bufferen die ze langzaam naar de onderfundering laat infiltreren. Een belangrijk aspect in het hele concept is dat de volledige wegopbouw stabiel genoeg is om veel of zwaar verkeer aan te kunnen. Want dat is net de bedoeling, dat ze kan gebruikt worden met een toplaag in asfalt of beton voor alle wegen tot met bouwklasse 7.  Waterdoorlatende verharding kan namelijk alleen maar gebruikt worden voor private opritten of voor rustige wegen in bijvoorbeeld wijken. Deze nieuwe klimaatrobuuste wegopbouw kan piekbuien opvangen en maakt rechtstreekse infiltratie van het hemelwater in de bodem mogelijk voor een pak meer wegen.

Aquafin voerde dit project uit in opdracht van Gemeente Staden in samenwerking met studiebureau Sweco en aannemer Penninck. Voor de ontwikkeling van de nieuwe wegopbouw werkten we  samen met Anne Beeldens, professor aan het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven. Haar berekeningen toonden aan dat de draagkracht van de weg zelfs in verzadigde toestand kan verzekerd worden, ook bij hogere grondwaterstanden, zo lang de juiste opbouw wordt gerespecteerd.

Gevalideerd in SB250

De eerste toepassing in het project in Staden kwam er na tests op een parkeerterrein van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). In die test werd nauwlettend gekeken naar de stabiliteit en de infiltratiesnelheid. “De specifieke samenstelling van de gebruikte materialen en de manier van wegopbouw is sinds vorig jaar opgenomen als norm in het standaardbestek voor de wegenbouw (Standaardbestek 250) en kan sinds dan dus in de praktijk gebruikt worden. Dat nooit eerder nieuwe standaardbepalingen zo snel in deze ‘bijbel voor de wegenbouw’ werden opgenomen, bewijst dat ook de sector vertrouwen heeft in dit nieuwe concept om regenwater ter plaatse te laten infiltreren op een rijweg. De efficiëntie en de draagkracht zijn dan ook uitgebreid berekend en getest door gerenommeerde partners”, zegt Rik Debusschere.

beton
beton2