Internationale prijs voor innovatief watersysteem

Bluebloqs is een compacte oplossing van het Nederlandse Field Factors om vervuild regenwater lokaal te zuiveren, op te slaan en opnieuw te gebruiken. Als partner in het project bouwde en exploiteert Aquafin een proefopstelling op zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aartselaar. We gaan er na in welke mate de biofilter verschillende vormen van verontreiniging kan verwijderen.

Bluebloqs demo

De Urban Water Challenge is een wereldwijde wedstrijd die georganiseerd wordt door de waterinnovatie-accelerator Imagine H2O. Start-ups die met hun innovatie duurzaam inspelen op watergerelateerde uitdagingen, kunnen meedingen naar een geldprijs van 100.000 dollar. De eer en die prijs viel dit jaar te beurt aan het Nederlandse Field Factors voor hun Bluebloqs-systeem. Aquafin deelt in de eer als partner van het project met een pilootopstelling waarin we de performantie van het zuiveringssysteem testen.

Zuiveren voor hergebruik

Bluebloqs is een compact circulair watersysteem voor toepassing op het openbare domein in een stedelijke omgeving. Het afstromende regenwater van daken, straten, parkings, ... wordt door een biofilter gezuiverd en vervolgens ondergronds opgeslagen. Regenwater dat rechtstreeks kan opgevangen worden, kan zo gebruikt worden. Als het van wegenis afstroomt, kan het vervuiling als olie bevatten of sporen van bandenslijtage. Na zuivering kan het opnieuw gebruikt worden voor bijvoorbeeld irrigatie van sportvelden. Bluebloqs kan hierdoor een integrale oplossing bieden voor droogte in steden. Het systeem oogt ook nog eens groen en neemt weinig plaats in. Het past dus mooi in het straatbeeld.

Eerste Bluebloqs buiten Nederland

In Nederland wordt Bluebloqs al toegepast in Rotterdam. Het voetbalveld van het Sparta stadion wordt nu besproeid met gezuiverd regenwater in plaats van met leidingwater. In Den Haag wordt het systeem momenteel gebouwd om in te zetten voor moestuintjes en een kinderboerderij. Buiten Nederland is de proefopstelling bij Aquafin het eerste Bluebloqs-systeem in werking. Met deze piloot gaan we na in hoeverre de biofilter de verschillende vormen van verontreiniging in het regenwater kan verwijderen.

Uiteraard zijn we als partner in het Bluebloqs-project trots op de internationale erkenning. Het bewijst dat het systeem potentieel heeft als oplossing voor de droogteproblematiek in steden.

Birgit De Bock

studieverantwoordelijke R&D